Publication:
Periferik kan mononükleer hücrelerin primer paratiroit dokusu hücreleri ile ko-kültürünün verimliliği

No Thumbnail Available
Date
2020-02-01T00:00:00Z
Authors
Yücesan, Emrah
Göncü, Beyza Servet
Hasanoglu, Sevde
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Sustainable Development Goals
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Citation
Yücesan E., Göncü B. S. , Hasanoglu S., -Periferik kan mononükleer hücrelerin primer paratiroit dokusu hücreleri ile ko-kültürünün verimliliği-, Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.5-12, 2020