Publication:
Sindirim Sistemindeki Mikroorganizmaların Obezite, Hipertansiyon Ve İnsülin Direncine Etkileri

No Thumbnail Available
Date
2024-03-01
Authors
Şekerli Z.
Güneş Bayır A.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Gece Kitaplığı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Description
Keywords
Veteriner Bilimleri, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Tarımsal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Temel Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji, Veterinary Sciences, Food Hygiene and Technology, Agricultural Sciences, Health Sciences, Natural Sciences, Engineering and Technology, Tarım ve Çevre Bilimleri (AGE), Klinik Tıp (MED), Mühendislik, Bilişim ve Teknoloji (ENG), Temel Bilimler (SCI), Bitki ve Hayvan Bilimleri, Doğa Bilimleri Genel, VETERİNERLİK BİLİMLERİ, ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER, Agriculture & Environment Sciences (AGE), Clinical Medicine (MED), Engineering, Computing & Technology (ENG), Natural Sciences (SCI), PLANT & ANIMAL SCIENCE, NATURAL SCIENCES, GENERAL, VETERINARY SCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIENCES, At, Veterinerlik (çeşitli), Genel Veterinerlik, Multidisipliner, Equine, Veterinary (miscellaneous), General Veterinary, Multidisciplinary
Citation
Şekerli Z., Güneş Bayır A., Sindirim Sistemindeki Mikroorganizmaların Obezite, Hipertansiyon Ve İnsülin Direncine Etkileri, "Sağlık Biliminde Araştırmalar Ve Değerlendirmeler", Prof. Dr. Engin ŞAHNA,Prof. Dr. Hasan AKGÜL,Prof. Dr. Zeliha SELAMOĞLU, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.111-124, 2024
Page Views

7

File Downloads

0

Sustainable Development Goals