Publication:
The Effects of Resveratrol in Chronic Diseases

No Thumbnail Available
Date
2024-04-01
Authors
Başkurt B. T.
Yılmaz S. E.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Resveratrol, vücutta çeşitli terapötik faydaları bulunan bir nutrasötiktir. Çok sayıda bitkide bulunduğu bilinmektedir. Özellikle üzüm, dut, çilek ve yer fıstığı gibi besinlerde farklı konsantrasyonlarda olduğu görülmüştür. Resveratrol bitkilerin ultraviyole, yaralanma ve mantar gibi durumlara maruz kalması sonucu, sentezlenen ikincil metabolittir. Resveratrol üzerine yapılan araştırmaların sonucunda; immun sistemi düzenlediği, kronik hastalıklara karşı fayda sağladığı gözlenmiştir. Kardiyovasküler hastalıklar ve nörodejeneratif hastalıklarda vücudu oksijen stresine karşı koruduğu, oksidatif stres oluşumunu engellediği, inflamasyon oluşumunu ve gelişimini engellediği gözlenmiştir. Resveratrol alımının, glikoz metabolizması ve yağ metabolizması üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle obezite gelişimine karşı vücutta etkili olabileceği düşünülmektedir. Resveratrolün hücresel süreçlerde rol oynayan apoptoz, mitokondriyal biyogenez, antioksidan sistem ve enzimler, glikoz ve lipit metabolizması ve enflamatuar sitokinler üzerine de etkileri bulunmaktadır. Bunların yanında anti- tümör özellik gösterdiği, kan şekerini regüle ettiği, kalp ve sinir hücrelerini koruduğu, anti- adipojenik faaliyet gösterdiği yapılan araştırmalarda gözlenmiştir. Metabolik sendromla ilişkili glikoz ve lipit metabolizması, kan basıncı, yağ kütlesi, inflamasyon ve oksidatif stresin resveratrol alımıyla regüle edildiği yapılan deneylerde elde edilmiştir. Bu çalışmada, resveratrolün sağlık üzerine potansiyel etki mekanizmaları ile kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki rolünün araştırılması amaçlanmıştır.
Description
Keywords
Beslenme ve Dietetik, Sağlık Bilimleri, Nutrition and Dietetics, Health Sciences, Tarım ve Çevre Bilimleri (AGE), Klinik Tıp (MED), Tarım Bilimleri, BESLENME VE DİYETETİK, Agriculture & Environment Sciences (AGE), Clinical Medicine (MED), AGRICULTURAL SCIENCES, NUTRITION & DIETETICS, Beslenme ve Diyetetik
Citation
Başkurt B. T., Yılmaz S. E., "The Effects of Resveratrol in Chronic Diseases", Sağlık Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar, cilt.5, sa.1, ss.6-14, 2024
Page Views

8

File Downloads

0

Sustainable Development Goals