Goal:
17 - Amaçlar için Ortaklıklar

Loading...
Project Logo
Description
Amaçlar için Ortaklıklar Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak. Hedefler, tüm hedefleri başarmak üzere ulusal planları desteklemek suretiyle Kuzey-Güney ve Güney-Güney işbirliğini artırma amacını güdüyor. Uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin ihracatını artırmalarına destek verilmesi, adil ve açık, herkesin yararına olan, evrensel kurallara dayalı ve hakkaniyetli bir ticaret sistemini oluşturmanın unsurlarıdır.

Publication Search Results

Now showing 1 - 10 of 28
 • Publication
  Metadata only
  Impact of maternal anxiety level on the childhood vaccination coverage.
  (2010-11-01) ÖZKAYA, EMİN; ÖZKAYA, EMİN
  The mother-s mental state as a risk factor for the children-s vaccination status in developing countries has received little attention. The aim of this study was to determine the association between childhood vaccination coverage and maternal anxiety. A total of 195 consecutive infants and their mothers attending a tertiary teaching hospital, department of pediatric outpatient center between January 2008 and September 2009 were included in the study. One hundred five infants who have incomplete vaccination schedule (according to the National Immunization Schedule) were matched with 90 controls (fully vaccinated) and their mothers self-report measure of anxiety level using the State-Trait Anxiety Inventory (STAI), a psychiatric screening instrument. The chi-square test and the logistic regression were used in the statistical analysis. High maternal anxiety levels determined by STAI was associated with increased risk of incomplete vaccination status in infants (odds ratio 4.35, 95% confidence interval 1.87-8.79).This association remained significant after controlling for sociodemographic factors. High maternal anxiety scores may result in incomplete vaccination status in children younger than 3 years.
 • Publication
  Metadata only
  Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler
  (2021-02-01T00:00:00Z) Kurnaz, Büşra; Akbaş, Merve; AKBAŞ, MERVE
  2019 yılının sonlarında Çin’de saptanan ve kısa süre de ülke içerisinde yayılım gösteren korona virüsünün, sars virüsü ile benzerlik gösterdiği açıklanmıştır. Çin’den sonra dünyadaki diğer ülkelere de yayılan virüs, pandemi ilan edilmesine sebep olmuştur. Sağlık hizmetleri başta olmak üzere, ekonomi ve eğitim sistemlerini de etkilemiştir. Ülkelerin ekonomik büyümeleri durmuş negatif yönlü ilerlemeler meydana gelmeye başlamıştır. Sağlık kurumlarında doluluklar yaşanmış, personel ve tıbbi ekipman yetersizlikleriyle karşı karşıya kalınmıştır. Okulları kapatma kararı alınan ülkelerde, uzaktan eğitim yöntemine başvurulmuştur. Bu çalışmada, Türkiye, Almanya ve İran’ın mevcut sağlık sistemleri, gelişmişlik düzeyleri ve eğitim konusundaki durumları incelenecek ve pandemi döneminde bu alanlarda aldığı önlemler değerlendirilecektir. Güncel veriler incelendiğinde, üç ülkenin de 82 milyon civarında nüfusunun olduğu bilinmektedir. Ancak sağlık sistemleri, yaşlı nüfus oranındaki farklılıklar, sağlık harcamalarına ayrılan pay, dünya ekonomisindeki yeri ve eğitim konusundaki farklılıkları alınan pek çok önlemi etkilemektedir. Ülkeler değerlendirildiğinde, pandemi döneminde temel sağlık davranışlarının kazandırılması ve bu yönde politika geliştirilmesi konusunda yetersiz kalındığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu çalışma, yetersiz kalınan konular göz önünde bulundurularak yönetsel açıdan değerlendirilmiştir.
 • Publication
  Metadata only
  The Disease that is Unforgettable: a Case of Rapidly Progressive Tetanus
  (2013-09-01T00:00:00Z) Koruk, Suda Tekin; Sogut, Ozgur; Karaagac, Leman; Calisir, Celal; Yalcin, Saban
  Tetanus is an acutely progressive central nervous system (CNS) infection characterized by severe respiratory distress and persistent tonic spasms. The bacteria toxin which is largely responsible for the clinical course of tetanus is tetanospasmin, which is effective in the central and autonomous nerve system and the neuromuscular junction. The symptoms arise with the toxin reaching the CNS generally within 10-14 days. Shortness of incubation period is a negative prognostic factor. Its prevalence in developed countries has been reduced with primary and secondary immunization programs made in each decade. However, it is still a serious public health issue in developing countries. In this paper, the aim was to present a case of fatal tetanus, who had received his last immunoprophylaxis about 25 years ago and had a rapidly progressive clinical course.
 • Publication
  Metadata only
  Synthesis and Comprehensive in Vivo Activity Profiling of Olean-12-en-28-ol, 3β-Pentacosanoate in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis: A Natural Remyelinating and Anti-Inflammatory Agent
  (2023-01-01) Şenol H.; Özgün Acar Ö.; Dağ A.; Eken A.; Güner H.; Aykut Z. G.; Topçu G.; Şen A.; ŞENOL, HALIL; DAĞ, AYDAN; TOPÇU, GÜLAÇTI
 • Publication
  Metadata only
  Adölesan Çağı Obezitesinde Uyguladığımız Bariatrik Cerrahi Ameliyatlarının Sonuçları
  (2021-11-01T00:00:00Z) Yapalak, Yunus; Ayan, Furkan; İskurt, Yiğit; Coşkun, Halil; Yardımcı, Erkan; AYAN, FURKAN; İSKURT, YİĞİT; COŞKUN, HALIL; YARDIMCI, ERKAN
  AMAÇ: Çocukluk çağı morbid obezitesi özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde son iki dekatta iki kat artış göstermiş olup tedavide bariatrik cerrahi etkili bir yöntem olarak uygulanmaktadır (1). Laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) günümüzde en sık uygulanan bariatrik cerrahi yöntemidir (1,2). Adölesan çağı obezitesinin tedavi yönetimi multidisipliner yaklaşım gerektirmektedir (3). Çalışmamızda, adölesan çağı obezitesinde uyguladığımız bariatrik cerrahi sonuçlarımızı göstermeyi amaçladık. YÖNTEM: Retrospektif olarak 2018-2021 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na bariatrik ve metabolik cerrahi uygulanan 634 hastadan; adölesan çağında (≤18 yaş) morbid obezite nedeniyle (VKİ≥40kg/m2), çocuk endokrinoloji ve çocuk psikiyatristi tarafından yönlendirilen ve LSG uygulanan 32 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri (yaş, cins, ek hastalık, vücut kitle indeksi (VKİ), komorbid hastalıkları, ilaç kullanım öyküsü) incelendi. Postoperatif dönemde komplikasyon, fazla kilo kaybı oranları, komorbid hastalıkların remisyon durumu değerlendirildi. BULGULAR: Çalışmadaki toplam 32 hastanın ortalama yaşı 16,1±1,07 yıl idi. Hastaların 24’ü (%75) kız ve 8’i (%25) erkek idi. Preoperatif ortalama VKİ 47,4±7,56 kg/m2 idi. Hastaların 22’sinde (%66,6) tip 2 diyabet, 7’sinde (%21,8) hipertansiyon ve 4’ünde (%12,5) obstrüktif uyku apne sendromu vardı. Tüm hastalara LSG uygulandı. Ortalama ameliyat süresi 71,2±17,3 dakika ve yatış süresi 4,3±0,7 gün idi. Peroperatif ve postoperatif herhangi bir komplikasyon izlenmedi. Mortalite izlenmedi. Postoperatif takiplerinde ortalama % EWL değerleri 3.ayda %27,7, 6.ayda %48,05 ve 12.ayda %72,1 idi. Komorbid hastalıklardaki remisyon oranların tip 2 diyabet için %86,3, hipertansiyon için %71,4 ve obstrüktif uyku apne sendromu için %100 olarak saptandı. SONUÇ: Adölesan çağı obezitesinde endikasyona uygun olarak seçilmiş hastalarda LSG tekniği güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Anahtar Kelimeler: Adölesan, Obezite, Sleve Gastrektomi
 • Publication
  Metadata only
  Palliative Care in High and Low Resource Countries
  (2021-01-01T00:00:00Z) KEBUDİ, Rejin; ÇAKIR, FATMA BETÜL; Silbermann, Michael; ÇAKIR, FATMA BETÜL
  Palliative Care (PC) is defined by the World Health Organization (WHO) as a support provided by multiple disciplines in order to improve the quality of life of both patients and their caregivers, throughout the disease course, from diagnosis to end- of-life. PC aims to prevent and treat symptoms and side effects of the disease and its treatment. PC is well developed in most high-income countries; however in most low-income settings, where approximately 80% of patients with cancer requiring PC care for advanced disease live, PC services are still uncommon. Health indicators monitoring global PC development are policy, education, use of medicines, service provision and professional activity. Globally, PC development may be categorized as Group 1 (no known hospice-PC activity), Group 2 (capacity-building activity), Groups 3a Isolated PC provided, 3b Generalized PC provided, 4a hospice-PC services at a stage of integration into regular service provision, and 4b hospice-PC services at a stage of advanced integration into regular service provision. Spirituality is an essential element of patient-centered PC. The use of Complementary and Traditional Medicine (CTM) in Middle Eastern countries is widespread. There are wide discrepancies in cancer care and PC in many regions of the world. The Individualized Care Planning and Coordination (ICPC) Model is designed to facilitate the advance care planning with continuity of all the measures like symptom control or emotional, social and spiritual care of both the patient and the family during the disease steps like relapse or end of life.
 • Publication
  Metadata only
  Acute kidney injury in Turkey: epidemiological characteristics, etiology, clinical course, and prognosis
  (2022-10-01T00:00:00Z) GÜRSU, Meltem; Yegenaga, Itir; TUĞLULAR, ZÜBEYDE SERHAN; DURSUN, BELDA; GÖKÇAY BEK, SİBEL; Bardak, Simge; ONAN, ENGİN; Demir, Serap; DERİCİ, ÜLVER; DOĞUKAN, AYHAN; Sevinc, Mustafa; KOÇYİĞİT, İSMAİL; Altun, Eda; Haras, Ali Burak; ALTIPARMAK, Mehmet Rıza; TONBUL, HALİL ZEKİ; GÜRSU, MELTEM
  Background This study aimed to evaluate the etiologies, comorbidities, and outcomes of acute kidney injury (AKI) in Turkey and determine any potential differences among different geographical parts of the country. Methods This prospective observational study was conducted by the Acute Kidney Injury Working Group of the Turkish Society of Nephrology. Demographical and clinical data of patients with AKI at the time of diagnosis and at the 1(st) week and 1(st), 3(rd), and 6(th) months of diagnosis were evaluated to determine patient and renal survival and factors associated with patient prognosis. Results A total of 776 patients were included (54.7% male, median age: 67 years). Prerenal etiologies, including dehydration, heart failure, and sepsis, were more frequent than other etiologies. 58.9% of the patients had at least one renal etiology, with nephrotoxic agent exposure as the most common etiology. The etiologic factors were mostly similar throughout the country. 33.6% of the patients needed kidney replacement therapy. At the 6(th) month of diagnosis, 29.5% of the patients had complete recovery; 34.1% had partial recovery; 9.5% developed end-stage kidney disease; and 24.1% died. The mortality rate was higher in the patients from the Eastern Anatolian region; those admitted to the intensive care unit; those with prerenal, renal, and postrenal etiologies together, stage 3 AKI, sepsis, cirrhosis, heart failure, and malignancy; those who need kidney replacement therapy; and those without chronic kidney disease than in the other patients. Conclusion Physicians managing patients with AKI should be alert against dehydration, heart failure, sepsis, and nephrotoxic agent exposure. Understanding the characteristics and outcomes of patients with AKI in their countries would help prevent AKI and improve treatment strategies.
 • Publication
  Metadata only
  IFLA President-s Meeting 2015 Istanbul
  (2015-01-01T00:00:00Z) Zayim, KÜBRA; ZAYİM GEDİK, KÜBRA
  International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) organizing presidency meetings in connection with the developments for library and information services by the themes defined. Eighth Meeting of Presidency has been organized in cooperation with ANKOS, Turkish Librarians- Association (TLA), Istanbul BilgiUniversity in Istanbul with the invited speakers and attendants from various disciplines. The meeting titled in -The Art of Transformation of Libraries- was carried out in the framework organized under the five major themes. These titles are:
 • Publication
  Metadata only
  Evaluation of circular economy business models for SMEs using spherical fuzzy TOPSIS: an application from a developing countries’ perspective
  (2022-01-01T00:00:00Z) Toker, Kerem; Görener, Ali; TOKER, KEREM
  While the circular economy has recently been the subject of considerable theoretical debate, the discussion has yielded limited insight into how its implementation should look. Developing countries’ inadequate regulation and policy hinder the circular economy’s implementation in small- and medium-sized enterprises (SMEs) with resource, strategy, and skill constraints. Therefore, circular economy business models (CEBMs) support SMEs in overcoming the risks of implementation. However, SMEs often struggle to decide which CEBM to use. This study aims to enable developing countries’ SMEs to choose the most appropriate CEBM using the spherical fuzzy TOPSIS method, which is an extremely new method for solving decision-making problems. The four main CEBMs most frequently encountered in the literature and practice have been extensively analysed. The results suggest that the resource recovery model is the most appropriate model for transitioning to a circular economy for SMEs in developing countries. Circular supply is the second suitable business model. Following these stages, after the organisation reaches a specifc level of CE maturity, the product life extension and the product–service system model should be applied at the last stage. A comparative assessment and a sensitivity analysis are conducted to test the proposed methodology’s robustness and reliability. The results opened up a space for discussion and for new thoughts that could improve the scope of the CEBMs theory. Using all CEBMs together, we concluded that the transition to CE will not be successful for SMEs. The order in which CEBMs should be applied in the transition to CE has been determined. Their scope, risks, and resources needed were correlated with these data from the feld. This practical implementation guide, which we recommend based on theoretical foundations, ofers administrators and future researchers original insights.