Antiepileptik tedavisi kesilmiş remisyondaki epilepsi hastalarında rekurrens epilepsi oranı ve bu hastaların epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi / Determination of recurrence rate after remission in the epilepsy patients whose antiepileptic therapy has been discontinued and evaluation of epidemiological and clinical features of these patients

dc.contributor.advisorİÇAĞASIOĞLU, DİLARA FÜSUN
dc.contributor.authorKORKMAZ, ÇİĞDEM
dc.date.accessioned2023-01-24T14:20:48Z
dc.date.available2023-01-24T14:20:48Z
dc.descriptionPurpose: More than 10 million children worldwide have some form of epilepsy. Long- term adverse effects of antiepileptic drugs (AEDs) are well-known, particularly in children. After a reasonable seizure-free period, discontinuation of antiepileptic drugs (AED) is usually decided in epileptic patients despite the risk of seizure recurrence. In children, risk of recurrence after discontinuation of AED is generally 20-40%; however, there is still no general agreement on the criteria to predict safe discontinuation. This study was designed to evaluate retrospectively the recurrence rate of epilepsy associated to AED withdrawal in epileptic children and to determine the risk factors of seizure recurrence. Methods and Materials: Two hundred – ninety two children between 1 year and 18 years of age with epilepsy who were seizure-free for at least 2 years and followed after drug withdrawal at a child neurology center between January 2015 and December 2020 were enrolled. Patients were classified into groups according to defined risk factors for recurrence. Results: 56 (19,1%) had recurrence of seizures; of these, 44,6% relapsed within the first 6 months after drug stopping and 55,4% after 6 months. The probability of remaining seizure free was 85% 1 year later, 83% at 2 years and 80% at 4 years. The mean age at the seizure onset was 7,1  3,48 years. In order to evaluate the risk of recurrence and the predictive factors of recurrence, several parameters were investigated by univariate and multivariate statistical analysis. Only age at seizure onset of 6 years older was the factor indicating a significantly higher recurrence risk. Conclusion: Although the decision to discontinue AED treatment necessitates evaluation of each patient individually, our study suggests that children with an age at seizure onset of 6 years older require more cautious follow-up after AED witdrawal because of the high risk of recurrence. Keywords: Antiepileptic drug, epileptic children, recurrence risk factors, withdrawal
dc.description.abstractAmaç: Dünyada epilepsinin farklı tiplerine sahip 10 milyondan fazla çocuk mevcuttur. Antiepileptik ilaçlar (AEİ) uzun süre kullanıldıklarında özellikle çocuklarda birçok yan etkiye yol açmaktadır. Bu nedenle rekurrens riskine rağmen, epileptik hastalarda belirli bir nöbetsiz süre sonrası genellikle AEİ kesimi gündeme gelmektedir. Çocuklarda AEİ tedavisi kesimi sonrası rekurrens riski %30-40 oranındadır. Güvenli bir şekilde tedavi kesimi için gerekli kriterlerde hala ortak bir kanıya varılamamıştır. Bu çalışma epileptik çocuklarda AEİ kesimi sonrası rekurrens riskini belirlemek ve nöbet rekurrensi ile ilişkili risk faktörlerini değerlendirmek amacı ile retrospektif olarak yapılmıştır. Materyal ve Metodlar: Ocak 2015 – Aralık 2020 tarih aralığında Çocuk Nöroloji Merkezimize başvurmuş, 1-18 yaş arası, AEİ tedavisi altında en az 2 yıl nöbetsiz takip edildikten sonra tedavisi kesilmiş olan 292 epileptik hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar rekurrens için tanımlanmış risk faktörlerine göre gruplandırıldı ve bu risk faktörlerinin nöbet rekurrensi ile ilişkisi değerlendirildi. Bulgular: Takip süresi boyunca 56 hastada (%19,1) nöbet rekurrensi gözlendi. Bunların %44,6'sında ilaç kesiminden sonraki ilk 6 ayda, %55,4'ünde ise 6. aydan sonra nöbet rekurrensi görüldü. Nöbetsiz sağ kalım oranları 1. Yılın sonunda %85, 2. Yılda %83, 4. Yılın sonunda ise %80 olarak saptandı. Ortalama nöbet başlangıç yaşı 7,1  3,48 yıldı. Rekurrens riskini ve prediktif faktörlerle ilişkisini belirlemek için ilişkili parametreler tek değişkenli ve çok değişkenli istatiksel analiz ile değerlendirildi. Sadece nöbet başlangıç yaşının 6 yaşın üzerinde olmasının rekurrens riskini istatiksel olarak anlamlı bir şekilde artırdığı görüldü. Sonuç: AEİ tedavi kesimine karar vermeden önce her hasta bireysel olarak değerlendirilmelidir. Bizim çalışmamız nöbet başlangıcı 6 yaşın üstünde olan hastaların, yüksek oranda rekurrens riski nedeni ile AEİ kesimi sonrası daha dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini göstermektedir. Anahtar sözcükler: Antiepileptik ilaç, epileptik çocuk, rekurrens risk faktörleri, ilaç kesimi
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12645/35097
dc.language.isotr
dc.titleAntiepileptik tedavisi kesilmiş remisyondaki epilepsi hastalarında rekurrens epilepsi oranı ve bu hastaların epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi / Determination of recurrence rate after remission in the epilepsy patients whose antiepileptic therapy has been discontinued and evaluation of epidemiological and clinical features of these patients
local.thesis.programnameTıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
local.thesis.term2022
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
744087.pdf
Size:
1.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
2.14 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: