Show simple item record

dc.contributor.authorKaratoprak, Cumali
dc.contributor.authorBatar, Nazlı
dc.date.accessioned2020-01-13T05:34:16Z
dc.date.available2020-01-13T05:34:16Z
dc.date.issued2017-11-24T00:00:00Z
dc.identifier.urihttps://openaccess.bezmialem.edu.tr/handle/20.500.12645/12256
dc.description.abstractBu araştırma 10.01.2012 ile 21.10.2014 tarihleri arasında özel bir Vakıf Üniversitesinde bariatrikcerrahi ameliyatı olmuş ve ameliyat öncesinde ve sonrasında beslenme takibine devam edilen144 olgu üzerinde yürütülmüştür. Bu çalışma bariatrik cerrahi sonrası il 6 aylık süreçte protein tozukullanan ve kullanmayan kişilerde ağırlık ve vücut bileşimi değişiminin karşılaştırılması amacıylaplanlanmıştır. Çalışmaya 18 yaş ve üzeri, gebe olmayan ve obez olan bireyler dahil edilmiştir. Buaraştırma da olgular protein tozu kullanan ve kullanmayanlar olarak ikiye ayrılmıştır. Protein tozukullanan kişi sayısı 72, kullanmayan kişi sayısı 72 dir. Araştırmamız da olguların vücut analizi herkontrolde Tanita Body Composition Analyzer TBF-300 cihazı ile yapılmıştır.Olguların yaşları 18 ile68 yıl arasında değişmekte olup ortalama 37.87±11.41 yıldır ve %63.3 ü protein tozu kullanırken,%36.7’si önerilere rağmen protein tozu kullanmamıştır. Araştırma sonucunda her iki gruptakiolguların yağ yüzde oranları arasındaki farklılıklar post op 6. aydaki kontrollerde istatistiksel olarakanlamlı bulunmuştur (p<0,05). Olguların kilo oranları incelendiğinde iki grup arasında istatistikselolarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Her iki grubun kas oranları değerlendirildiğinde; post op1. ay kontrollerindeki vücut kas oranları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuşolup (p<0,05), post op 6. aydaki kontrollerinde ise iki grubun vücut kas oranları arasındaki farklılıkistatistiksel olarak ileri derece de anlamlı bulunmuştur (0,01).Sonuç olarak düzenli olarak protein tozutakviyesi alan 1. grup olgularda protein tozu takviyesi almayan 2. gruba göre vücut yağ yüzdelerin dedaha fazla düşüş gözlemlerken, yağsız vücut kitlesinin daha iyi korunduğu yani vücut kas ağırlığındadaha az kayıp olduğunu gözlemlenmiştir.
dc.language.isotr
dc.subjectBatar N., Karatoprak C., -Bariatrik cerrahi sonrası ilk 6 aylık süreçte protein tozu kullanan ve kullanmayan kişilerde ağırlık ve vücut bileşimi değişiminin karşılaştırılması. -, 8. Ulusal Obezite Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017, cilt.1, ss.5
dc.titleBariatrik cerrahi sonrası ilk 6 aylık süreçte protein tozu kullanan ve kullanmayan kişilerde ağırlık ve vücut bileşimi değişiminin karşılaştırılması.
dc.typeConference Paper
local.avesis.ida9739cde-f59d-4562-8e97-2e0cd487ccda
local.publication.isinternational0


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record