Publication:
Türkiye’de Yanık Tedavisinde Geleneksel Olarak Kullanılan Bitkiler

No Thumbnail Available
Date
2019-02-01T00:00:00Z
Authors
Göç, Fatma
Mat, Afife
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Yanık, hayati tehlikelere varabilen ciddi ve acı veren bir yaralanmadır. Yanık yarasına ilk müdahale ve yara bakımı önemlidir. Çağlar boyunca yanık tedavisinde kullanılan birçok farklı yöntem arasında yer alan ve halk arasında yoğun kullanımı olan bitkilerin günümüzde de tedavi amaçlı kullanımı devam etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin etnobotanik araştırmaları incelenerek halkın yanık tedavisinde kullandığı doksan yedi tür bitki tespit edilmiştir. Bu bitkilerin yanık ve yara iyileştirici aktivitelerinin ya da bu iyileşmeyi destekleyici olabilecek farmakolojik ve biyolojik aktivitelerinin yer aldığı araştırmalar derlenmiştir. Özellikle Hypericum perforatum, Sesamum indicum, Brassica oleracea, Plantago major, Sambucus nigra, Aloe vera gibi bazı türlerin içerdikleri fitokimyasallar sebebiyle antimikrobiyal, antienflamatuvar, antioksidan, antinosiseptif, analjezik, astrenjan aktivite göstermek suretiyle yara kontraksiyonu, hücre proliferasyonu, mikrosirkülasyon ve perfüzyonu arttırarak belirgin yanık iyileştirici aktivitelerinin ortaya konulduğu çalışmalar mevcuttur. Elde edilen veriler, bu bitkilerin yanık tedavisinde etkili kabul edildiklerini göstermektedir.
Description
Keywords
Citation
Göç F., Mat A., -Türkiye’de Yanık Tedavisinde Geleneksel Olarak Kullanılan Bitkiler-, Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.18-35, 2019
Sustainable Development Goals