Publication:
Vakalarla Çocuk Göğüs Hastalıkları

Date
2014-01-01T00:00:00Z
Authors
Çakır, Fatma Betül
Çakır, Erkan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Citation
Çakır F. B. , Çakır E., Solunum sıkıntısı ile başvuran ve toraksta kitle tespit edilen sütçocuğu, -Vakalarla Çocuk Göğüs Hastalıkları-, F. Karakoç,E. Çakır,S. Öktem, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.315-318, 2014
Sustainable Development Goals