Publication:
Odaklanmış Ultrason Patobiyoloji Üzerindeki Etkisi Sayesinde AH İçin Umut Verici Bir Tedavidir

Date
2020-11-09T00:00:00Z
Authors
Kevser Boyraz , Rabia
Beker, Merve
Terzioğlu Uşak , Şule
Mursalova, Shafiga
Deveci, Erdem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Beker M., Terzioğlu Uşak Ş., Kevser Boyraz R., Mursalova S., Deveci E., -Odaklanmış Ultrason Patobiyoloji Üzerindeki Etkisi Sayesinde AH İçin Umut Verici Bir Tedavidir -, 18. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2020, ss.106
Citation
Sustainable Development Goals