Publication:
\"PROPOLİSİN KOLOREKTAL KANSERDE 5-FLUOROURASİLİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMASI VE YAN ETKİLERİNİ DÜŞÜRMESİ ÜZERİNE OLAN IN VITRO VE IN VIVO BİR ÇALIŞMA\"

dc.contributor.authorBalkan E.
dc.contributor.authorÖzman Z.
dc.contributor.authorKoçyiğit A.
dc.contributor.institutionauthorBALKAN, EZGİ
dc.contributor.institutionauthorÖZMAN, ZEYNEP
dc.contributor.institutionauthorKOÇYİĞİT, ABDÜRRAHİM
dc.date.accessioned2023-01-08T22:13:10Z
dc.date.available2023-01-08T22:13:10Z
dc.date.issued2022-12-01
dc.description.abstractGiriş ve amaç: Kolorektal kanser tedavisinde kullanılan geleneksel yöntemler yetersiz olduğundan alternatif tedavi arayışları devam etmektedir. Bu çalışma, 5-florourasil (5-FU) ve Anadolu propolis ekstraktının (PE) kombine tedavisinin CRC üzerindeki anti-tümör etkilerini ve etki mekanizmasını hem in vitro hem de in vivo çalışmalarla incelemeyi amaçlamaktadır. Deneysel prosedür: Lusiferaz ile transfekte edilmiş LoVo hücreleri (LoVo-Luc) ve sağlıklı kolon hücreleri (CCD-18Co), 24 saat boyunca 5-FU ve PE\"nin farklı konsantrasyonlarına ve bunların kombinasyonlarına maruz bırakıldı. İnkübasyondan sonra genotoksik, apoptotik sitotoksik etkiler ve hücre içi reaktif oksijen türleri (iROS) seviyeleri değerlendirildi. İn vivo anti-tümör etkilerini görselleştirmek için LoVo hücreleri, lusiferaz geni (LoVo-Luc) ile transfekte edildi ve çıplak farelerde kanser, kserografik olarak indüklendi. Tümör oluşumundan sonra, çıplak fareler PE, 5-FU ve bunların kombinasyonları ile tedavi edildi. Anti-tümör etkileri canlı hayvan görüntüleme sistemi, histopatolojik ve biyokimyasal yöntemlerle analiz edildi. Sonuçlar: İn vitro bulgular, PE\"nin LoVo ve CCD-18Co hücrelerinde 5-FU\"nun genotoksik, apoptotik ve sitotoksik etkilerini güçlendirdiğini ve bu aktivitelerin bu ajanın Iros oluşturucu etkileri ile ilişkili olduğunu gösterdi. Kanser hücreleri, özellikle daha yüksek dozlarda, bu kombinasyon tedavisine sağlıklı hücrelerden daha duyarlıydı. Fare ksenograft modelinden elde edilen in vivo veriler, PE'nin intraperitoneal (IP) uygulamasının, yan etkilerini azaltarak 5-FU'nun kolon CRC'sine karşı anti-tümör etkinliğini arttırdığını açıkça göstermiştir. IP uygulamasıyla karşılaştırıldığında, oral yoldan verilen PE'nin, büyük olasılıkla absorpsiyon başarısızlığına bağlı olarak daha az etkili olduğu gösterilmiştir. Sonuç: Sonuçlar, PE\"nin tümörde doza bağımlı bir şekilde iROS oluşturucu etki ile 5-FU'nun etkinliğini arttırırken yan etkileri azalttığını göstermektedir. Bu nedenle, CRC için ek tedavi olarak kabul edilebilir.
dc.identifier.citationBalkan E., Özman Z., Koçyiğit A., \"\"PROPOLİSİN KOLOREKTAL KANSERDE 5-FLUOROURASİLİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMASI VE YAN ETKİLERİNİ DÜŞÜRMESİ ÜZERİNE OLAN IN VITRO VE IN VIVO BİR ÇALIŞMA\"\", Ulusal Biyokimya Kongresi 2022, İzmir, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12645/34699
dc.relation.ispartofUlusal Biyokimya Kongresi 2022
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectTıp
dc.subjectSağlık Bilimleri
dc.subjectTemel Tıp Bilimleri
dc.subjectMedicine
dc.subjectHealth Sciences
dc.subjectFundamental Medical Sciences
dc.subjectKlinik Tıp (MED)
dc.subjectKlinik Tıp
dc.subjectTIP, GENEL & DAHİLİ
dc.subjectClinical Medicine (MED)
dc.subjectCLINICAL MEDICINE
dc.subjectMEDICINE, GENERAL & INTERNAL
dc.subjectGenel Sağlık Meslekleri
dc.subjectPatofizyoloji
dc.subjectTemel Bilgi ve Beceriler
dc.subjectDeğerlendirme ve Teşhis
dc.subjectDahiliye
dc.subjectAile Sağlığı
dc.subjectTıp (çeşitli)
dc.subjectGenel Tıp
dc.subjectGeneral Health Professions
dc.subjectPathophysiology
dc.subjectFundamentals and Skills
dc.subjectAssessment and Diagnosis
dc.subjectInternal Medicine
dc.subjectFamily Practice
dc.subjectMedicine (miscellaneous)
dc.subjectGeneral Medicine
dc.title\"PROPOLİSİN KOLOREKTAL KANSERDE 5-FLUOROURASİLİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMASI VE YAN ETKİLERİNİ DÜŞÜRMESİ ÜZERİNE OLAN IN VITRO VE IN VIVO BİR ÇALIŞMA\"
dc.typeconferenceObject
dspace.entity.typePublication
local.avesis.id3d02a46a-4462-473e-934c-004c5b02f82c
local.publication.goal03 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam
relation.isAuthorOfPublication1c917d39-83f2-47de-80a8-083fe1fa40b0
relation.isAuthorOfPublication14ea756c-5a6f-4c3b-86f7-4344ad265721
relation.isAuthorOfPublication75babbd2-f46b-4121-aa00-54d883a6f907
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery1c917d39-83f2-47de-80a8-083fe1fa40b0
relation.isGoalOfPublication9c198c48-b603-4e2f-8366-04edcfc1224c
relation.isGoalOfPublication.latestForDiscovery9c198c48-b603-4e2f-8366-04edcfc1224c
Files