Publication:
HızlıMaksiler Ekspansiyon Protokolünde Farklı Tekniklerin Sonlu Elemanlar Analiziyle Karşılaştırılması

No Thumbnail Available
Date
2022-11-17
Authors
Kaya N.
Şeker E. D.
Yücesoy T.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Clinical Medicine (MED)
Citation
Kaya N., Şeker E. D., Yücesoy T., \"HızlıMaksiler Ekspansiyon Protokolünde Farklı Tekniklerin Sonlu Elemanlar Analiziyle Karşılaştırılması\", XVlll. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2022, cilt.1, ss.87
Page Views

0

File Downloads

0

Sustainable Development Goals