Publication:
BİLGİ YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ eBelge- eArşiv- eDevlet- Bulut Bilişim-Büyük Veri- Yapay Zekâ

No Thumbnail Available
Date
2019-12-01
Authors
Zayim Gedik, Kübra
Yalçınkaya, Özlem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Günümüzde sağlık kurumları, kurumsal bilgi ve belgelerini yönetebilmek için bilgiyönetim sistemlerine ciddi bütçeler ayırmaktadır. Hastalarla ilgili tüm bilgi vebelgeler bu elektronik sistemler üzerinden yönetilmektedir. Sağlık hizmetlerininelektronik ortamda yönetilmesi, hastanelerin çeşitli sektörlerden birçok kurum ileelektronik ortamda işbirliği yapmasını ve bütünleşik sistemler oluşturulmasınısağlamıştır. Günümüzde sağlık hizmetleri, bütünleşik bir yapı içerisinde yürütülmekteve hasta bilgileri, bu yapıya dâhil olan personel veya kurumlar tarafından erişilebilirdurumdadır. Her geçen gün uygulama alanı genişleyen bu sistemler, birtakımgüvenlik açıklarına maruz kalmaktadır. Güvenlik sistemlerinin sağlıklı bir şekildesürdürülmesi için gerekli kaynakların sağlanması ve etkin bir biçimde kullanılmasınısağlayacak planlamaların yapılması kaçınılmaz görülmektedir. Hastane BilgiYönetim Sistemleri, hasta kayıtlarının gizlilik ve mahremiyetini ihlal etmeyecekşekilde planlanmalıdır. Bu bağlamda bu sistemler üzerinden Bütünleşik biçimdeyürütülmekte olan tüm sağlık hizmetlerinin de gizlilik ve mahremiyet ilkelerine bağlıkalarak kurgulanması gerekmektedir. Aynı zamanda sistemi oluşturan ve sistemingüvenliğinden sorumlu olan, sisteme veri giriş yapan ve bu sistemlerden her türlübilgiye erişebilen personel ve vatandaşın konu ile ilgili bilgi düzeyleri vefarkındalıklarını arttırmaya yönelik faaliyetler planlanmalıdır.Bu çalışmanın amacı, hastanın mahremiyetini korumak için elektronik sağlıksistemlerindeki yetki ve erişim, birlikte çalışabilirlik, bilgi güvenliği, bütünleşme vepaylaşım konularını standartlar çerçevesinde değerlendirmektir. Çalışmada ilk olarakgizlilik ve mahremiyet kavramının sağlık sektöründeki tanımına yer verilecek veelektronik sağlık kayıtlarındaki gizliliğin öneminden bahsedilecektir. Çalışmanınilerleyen bölümünde Türkiye’deki elektronik sağlık hizmetlerinin mevcut durumuaktarılacak ve sağlık hizmetlerinin elektronik ortamdaki süreçleri analiz edilecektir.Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, elektronik sağlık kayıtlarında gizlilik vemahremiyet konusu ilgili standartlar çerçevesinde değerlendirilecektir. Türkiye’dekonu kapsamında yapılan mevzuat, politika ve standartlar, ABD ve AB ülkelerindeoluşturulan standartlar çerçevesinde analiz edilecektir.Kişisel verilerin korunması ile ilgili yasal düzenlemeler Türkiye’de 2016 yılındakabul edilmiş ve kabul tarihinden itibaren de gerekli çalışmalar tüm kurum vekuruluşlarında başlatılmıştır. Dünya üzerinde, hasta kayıtlarının gizlilik ve mahremiyeti ile ilgili standartlar incelendiğinde ISO 8001, ISO 22600-1, ISO 22600-2, HIPAA, HHKS standartlarının oluşturulduğu görülmektedir. Konu kapsamındaSağlık Bakanlığı’nın ilgili yönerge ve yönetmeliklerinde de kişisel verilerinkorunması kapsamında hasta kayıtlarının gizlilik ve mahremiyetini konu alanbölümler bulunmaktadır. Bu çalışmanın, Türkiye’de sağlık sektöründe standartlarıoluşturan, bu alanda politikalar üreten kurum ve kuruluşlara, elektronik sağlıkkayıtlarının gizlilik ve mahremiyeti konusunda yol gösterici ya da rehber niteliğindeolması hedeflenmektedir.Anahtar Kelimeler: Elektronik Sağlık Kayıtları, Hasta Kayıtları, Hastane BilgiYönetim Sistemleri (HBYS), Hasta Hakları, Standartlar, Gizlilik ve Mahremiyet, BilgiGüvenliği
Description
Keywords
Citation
Zayim Gedik K., Yalçınkaya Ö., Elektronik Sağlık Kayıtlarında Gizlilik ve Mahremiyet Yönetimi, -BİLGİ YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ eBelge- eArşiv- eDevlet- Bulut Bilişim-Büyük Veri- Yapay Zekâ-, Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Yalçınkaya,Dr. Mehmet Altay Ünal,Burcu Yılmaz,Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.4-508, 2019
Page Views

0

File Downloads

0

Sustainable Development Goals