Publication:
Nesnellikten Uzak Tarih İnşası: Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Örneği

Date
2022-11-30
Authors
Yıldırım N.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Deontoloji ve Tıp Tarihi, Medicine, Social Sciences and Humanities, History, Health Sciences, Fundamental Medical Sciences, Deontology and History of Medicine, Klinik Tıp (MED), Sanat ve Beşeri Bilimler (AHCI), Sosyal Bilimler (SOC), Klinik Tıp, Sanat ve Beşeri Bilimler, TARİH, TIP, GENEL & DAHİLİ, Clinical Medicine (MED), Arts & Humanities (AHCI), Social Sciences (SOC), CLINICAL MEDICINE, ARTS & HUMANITIES, HISTORY, MEDICINE, GENERAL & INTERNAL, Genel Sağlık Meslekleri, Patofizyoloji, Temel Bilgi ve Beceriler, Değerlendirme ve Teşhis, Dahiliye, Aile Sağlığı, Tıp (çeşitli), Genel Tıp, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler, General Health Professions, Pathophysiology, Fundamentals and Skills, Assessment and Diagnosis, Internal Medicine, Family Practice, Medicine (miscellaneous), General Medicine, Social Sciences & Humanities
Citation
Yıldırım N., \" Nesnellikten Uzak Tarih İnşası: Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Örneği\", Tarih Yazımında Nesnellik. Ed. Abdullah Özen (VII. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu), Elazığ, Türkiye, 30 Aralık 2020, ss.112-143
Sustainable Development Goals