Publication:
Radyofarmasötiklerin Üretiminde ve Klinik Kullanımında Radyasyon Korunması

No Thumbnail Available
Date
2019-12-01
Authors
Erdoğan, Ezgi Başak
Aydın, Mehmet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Radyonüklid moleküler görüntüleme, biyolojik süreçlerin görüntülenmesi, karakterizasyonu ve ölçümünü sağlamakta olup, bu alan ilerlemeye ve gelişmeye devam etmektedir. Son zamanlarda geliştirilen hibrit görüntüleme sistemleri sayesinde, hem fonksiyonel hem de morfolojik bilgilerin aynı anda elde edilmesi tanısal yaklaşıma çok önemli katkı sağlamıştır. Bu sistemlerde, halen en yaygın olarak kullanılan radyofarmasötik F-18 ile işaretli glukoz analoğu olan F-18 florodeoksiglukozdur (FDG). Bu yazıda, pozitron emisyon tomografi (PET) görüntülemede kullanılan başlıca radyofarmasötiklerin görüntüleme mekanizmaları ve klinik uygulama alanları kısaca özetlenmeye çalışıldı. Anahtar Kelimeler: Radyofarmasötik; PET (pozitron emisyon tomografi)
Description
Keywords
Citation
Erdoğan E. B. , Aydın M., PET Radyofarmasötiklerinin Lokalizasyon Mekanizmaları ve Klinik Kullanımı, -Radyofarmasötiklerin Üretiminde ve Klinik Kullanımında Radyasyon Korunması-, Mustafa Demir, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.32-45, 2019
Sustainable Development Goals