Publication:
Sağlık Bilim: Güncel Tıp 3

No Thumbnail Available
Date
2021-09-01T00:00:00Z
Authors
Bal, Nilüfer
Akçimen, Elif
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Otoskleroz, beyaz ırkta %0,3-0,4 prevalans ile erişkin başlangıçlı işitme kaybının yaygın sebeplerinden biridir. Tipik olarak, labirentin endokondral sklerozunun stapedio-vestibüler eklem invazyonu ve stapes hareketinin kısıtlanması nedeniyle iletim tip işitme kaybı ile karakterizedir (Ealy & Smith, 2011). Otosklerozlu hastalarda, anormal kemik birikintileri kemikçikleri çevreler ve onlara yapışarak sesin mekanik iletimini bozar ve iletim tipi işitme kaybına yol açar. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde, lezyonlar iç kulağın kemik labirentine uzanarak kokleayı etkileyebilir ve mikst tip işitme kaybına veya sensörinöral tip işitme kaybına neden olabilir (Batson & Rizzolo, 2017).Geniş bant akustik immitansmetrenin çalışma prensibi ve ölçüm süresi klasik immitansmetreler ile aynıdır. Ancak klasik immitansmetrelerden farklı olarak geniş bant immitansmetrede 226-8000 Hz frekans aralığına sahip klik uyaran kullanılarak geniş bir frekans aralığında orta kulak sisteminden yansıyan ve emilen enerji miktarı ölçülür. Bu yöntem sayesinde istenildiğinde tüm frekanslarda timpanogram eğrisi elde edilebilir. Ayrıca absorbans grafiği, rezonans frekans değeri ve geniş bant averajlanmış timpanogramlar elde edilebilir (Gümüş & Topçu, 2018).
Description
Keywords
Citation
Bal N., Akçimen E., Otosklerozda geniş bant İmmitansmetri sonuçları , -Sağlık Bilim: Güncel Tıp 3-, Doç.Dr. Hakan KAYA,Doç.Dr. Şeyho Cem Yücetaş, Editör, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, ss.271-290, 2021
Page Views

17

File Downloads

0

Sustainable Development Goals