Publication:
İmha/Bilirkişi

dc.contributor.authorAkkan, Ahmet Gökhan
dc.contributor.institutionauthorAKKAN, AHMET GÖKHAN
dc.date.accessioned2022-01-07T21:00:18Z
dc.date.available2022-01-07T21:00:18Z
dc.date.issued2021-11-01T00:00:00Z
dc.description.abstractSayın Johnson and JohnsonSıhhi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.Ertürk Sok. Keçeli Plaza, No: 13,Kavacık, 34810, Beykoz- İstanbul 19 Ekim 2021 tarihli, JNJTR/CK-CK–D615 Ref. Nolu yazınız ile her sayfasının altı kaşeli ve imzalanmış, 5 sayfalık ekli listede dökümü yapılmış -2021 OTC- İmha Listesi- başlıklı toplam değerleri 31.770,31.- TL (163 sıra nolu ürün hariç) tutarındaki ürünlerin miad dolumu ve hasar görme gerekçeleri ile tıbbi bakımdan kullanılamaz durumda olmaları sebebi ile ve aynı listenin 163 sıra numarasındaki 8160401 ürün kodlu ve 70041T102 Log/Batch no. suna sahip 358 adet -Nicorette Patch 25 MG 7- isimli miyadı henüz dolmamış ve hasarlı da olmayan toplam değeri 9.902,69 TL olan ürünlerin tarafımdan talep edilen 09.11.2021 tarih ve JNJTR/CK-CK–D669 Ref. Nolu EK yazınızda belirttiğiniz -Bakanlık numunesi olarak geldiği, kutularının üzerinde -SAĞLIK BAKANLIĞINCA PARASIZ OLARAK VERİLİR SATILAMAZ- yazısı olduğundan ticari karşılığının olamayacağı ve ayrıca yurtdışına iadesinin de yapılamayacağı nedenleri ile imha edilmeleri hususunda gerekli muayene ve kontrol işlemi yapılması için Anabilim Dalımıza baş vurduğunuzdan, 09.11.2021 günü saat 16.00’ten itibaren söz konusu ürünlerin bulunduğu -Johnson and Johnson Sıhhi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ecza Deposu, Akçaburgaz Mah. 1567. Sokak, No: 2, Esenyurt- İstanbul- adresindeki özel ve kapalı alanda sistemli olarak depolanmış bu ürünlerin talep edilen amaçla tarafımdan yapılan incelenmesi sonucu hazırlanan rapor aşağıdadır : A. 5 sayfalık -2021 OTC- İmha Listesi- başlıklı ekli listede gösterilen, 163 sıra nolu ürün hariç, çeşitli miktarlarda ve toplam değeri 31.770,31.- TL olarak belirtilmiş ve depo mahallindeki ayrı yerde bekletilen ürünler kontrol edilmiş ancak bahsi geçen ürünlerin fazlalığından dolayı tam miktarsal tespitleri yapılamamış ve sadece -imha listesindeki- ürünler arasından -rasgele- olarak seçilen ürünlerin tam miktarsal tespitlerinin yapılması suretiyle liste kontrol edilmiştir. Ürünlerin belirtilen nedenlerle tüketime sunulamayacakları saptanmıştır.B. 5 sayfalık -2021 OTC- İmha Listesi- başlıklı ekli listenin 3. Sayfasının 163 sıra numarasındaki 8160401 ürün kodlu ve 70041T102 Log/Batch no. suna sahip 358 adet -Nicorette Patch 25 MG 7- adlı toplam değeri 9.902,69 TL olarak belirtilmiş ve depo mahallindeki ayrı yerde bekletilen ürünlerin EK yazıda belirtilen; -Bakanlık numunesi olarak geldiği, kutularının üzerinde -SAĞLIK BAKANLIĞINCA PARASIZ OLARAK VERİLİR SATILAMAZ- yazısı olduğundan ticari karşılığının olamayacağı ve ayrıca yurtdışına iadesinin de yapılamayacağı nedenleri ile tüketime sunulamayacakları saptanmıştır. C. İmha listelerindeki tüm ürünlerin yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı imha edilmeleri uygundur.D. İmha edilecek tüm ürünlerin bertaraf tesislerine -Atık Yönetimi Yönetmeliği- uygun olarak sevk edilmelidir.E. Firma tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış ekli listedeki bütün bu ürünlerin 19.11.2008 tarihli ve 2008/98/AT sayılı atık hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 3/5/2000 tarihli ve 2000/532/AT sayılı atık listesi oluşturulması hakkındaki Komisyon Kararı dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesine dayanılarak hazırlanmış, 02 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış -Atık Yönetimi Yönetmeliği- eklerindeki (EK-I)’de sınıflandırılan ve (EK-IV) atık listesinin (18- 01- 09 İlaç ve Kontrola tabi İlaç) koduna uyan -Atıklar- oldukları saptandığından, bütün bu atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış bertaraf tesislerine uygun şekilde sevk edilerek, herhangi bir biçimde kullanılmaya ve satışa sunulamayacak şekilde ambalajları ve bütünlükleri bozulduktan sonra , çevreye zarar vermeyecek şekilde, EK-IIA ve EK-IIB’de sıralanan bertaraf yöntemlerine göre imha edilmelerinin uygun olduğunu belirtir rapordur. Prof. Dr. A. Gökhan AKKAN BVÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
dc.identifier.citationAkkan A. G. , -İmha/Bilirkişi-, Johnson and Johnson Sıhhi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti., ss.2, İstanbul, 2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12645/30060
dc.titleİmha/Bilirkişi
dc.typeExpert Report
dspace.entity.typePublication
local.avesis.idbfcd2752-c9cf-4770-9519-28fd22677c5a
local.publication.isinternational0
relation.isAuthorOfPublication3d01b102-caf1-4fba-a467-f358f2f6d3c7
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery3d01b102-caf1-4fba-a467-f358f2f6d3c7
Files