Publication:
Bazı Yeni 1,2,3-Triazol-arilidenhidrazid Hibrit Bileşiklerinin Sentezi ve Anti-mikrobiyal Etkinliklerinin Belirlenmesi

No Thumbnail Available
Date
2023-03-01
Authors
Şenol H.
Dinç H. Ö.
Tak B. N.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Description
Keywords
Kimya, Organik Kimya, Heterosiklik Bileşikler Kimyası, Temel Bilimler, Chemistry, Organic Chemistry, Chemistry of Heterocyclic Compounds, Natural Sciences, Temel Bilimler (SCI), Doğa Bilimleri Genel, ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER, KİMYA, ORGANİK, Natural Sciences (SCI), NATURAL SCIENCES, GENERAL, CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIENCES, CHEMISTRY, ORGANIC, Kimya (çeşitli), Genel Kimya, Multidisipliner, Fizik Bilimleri, Chemistry (miscellaneous), General Chemistry, Multidisciplinary, Physical Sciences
Citation
Şenol H., Dinç H. Ö., Tak B. N., "Bazı Yeni 1,2,3-Triazol-arilidenhidrazid Hibrit Bileşiklerinin Sentezi ve Anti-mikrobiyal Etkinliklerinin Belirlenmesi", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.1-11, 2023
Page Views

0

File Downloads

0

Sustainable Development Goals