Publication:
İmha/Bilirkişi

No Thumbnail Available
Date
2021-10-01T00:00:00Z
Authors
Akkan, Ahmet Gökhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Sayın Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.Beybi Giz Kule Meydan Sok.No:1, Kat: 22, 34398 Maslak- İstanbul 08 EKİM 2021 tarihli yazınız ile, onaylanmış ve imzalanmış 2 sayfalık ekli listede dökümü yapılmış, toplam 81 adet ,değeri BEDELSİZ olan, farmakolojik olarak kullanımı uygun olmayan, kullanılmış / kullanılmamış olan ve son kullanma tarihi geçen CL3-095005-004 Klinik çalışması ürünlerinin anılan nedenlerden dolayı imha edilmeleri hususunda gerekli muayene ve kontrol işlemi yapılması için Anabilim Dalımıza baş vurduğunuzdan 14.10.2021 günü, saat 16.30 dan itibaren söz konusu ürünlerin bulunduğu -NHL SAĞLIK LOJİSTİĞİ HİZMETLERİ A.Ş. Akçaburgaz Mah. 1567 Sok.No:6 34522 Esenyurt- İstanbul- adresindeki özel ve kapalı alanda sistemli olarak depolamış belirtilen bu ürünlerin talep edilen amaçla tarafımdan yapılan incelenmesi sonucu hazırlanan rapor aşağıdadır : A. -CL3-095005-004 KLİNİK ÇALIŞMASINA AİT İMHA LİSTESİ- adlı 2 sayfalık ekli listede gösterilen 81 adet ve bedelsiz olduğu belirtilmiş ürünlerin belirtilen nedenle klinik çalışmalara ve tüketime sunulamayacakları saptanmıştır.B. İmha edilecek tüm ürünlerin bertaraf tesislerine -Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin- Madde 5-d bendine uygun olarak sevk edilmelidir.C. Firma tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış ekli listedeki bütün bu ürünlerin 19.11.2008 tarihli ve 2008/98/AT sayılı atık hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 3/5/2000 tarihli ve 2000/532/AT sayılı atık listesi oluşturulması hakkındaki Komisyon Kararı dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesine dayanılarak hazırlanmış, 02 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış -Atık Yönetimi Yönetmeliği- eklerindeki (EK-I)’de sınıflandırılan ve (EK-IV) atık listesinin (18- 01- 09 CL3-005682-109 KLİNİKARAŞTIRMA ÜRÜNLERİ) koduna uyan ATIKLAR oldukları saptandığından, bütün bu atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış bertaraf tesislerine uygun şekilde sevk edilerek, herhangi bir biçimde kullanılmaya ve satışa sunulamayacak şekilde ambalajları ve bütünlükleri bozulduktan sonra , çevreye zarar vermeyecek şekilde, EK-IIA ve EK-IIB’de sıralanan bertaraf yöntemlerine göre imha edilmelerinin uygun olduğunu belirtir rapordur Prof. Dr. A. Gökhan AKKAN BVÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Description
Keywords
Citation
Akkan A. G. , -İmha/Bilirkişi-, Servier İlaç ve Araştırma A.Ş., ss.2, İstanbul, 2021
Page Views

1

File Downloads

0

Sustainable Development Goals