Publication:
Ailesel Parrot Hastalığı Salgını; Olgu sunumu

No Thumbnail Available
Date
2019-03-01T00:00:00Z
Authors
Karaaslan, Tahsin
Karaaslan, Esra
Karatoprak, Cumali
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Psittakoz, Chlamydia psittaci’nin (C. Psittaci) neden olduğu bir enfeksiyöz hastalıktır. Papağanlar, kuşlar, güvercinler ve kümes hayvanlarında enfeksiyona yol açar. Etken sıklıkla enfekte kuşların sekresyonları, dokuları ve tüyleriyle bulaşır. Bulaş yolu sıklıkla inhalasyon yoluyla olmakla beraber nadiren de direkt temas sonucu da bulaşabilir. İnsanlarda özelikle kuş besleyenlerde mortal olabilen atipik pnömoniye yol açar. Psittakoz genelde her iki akciğerde heterojen infiltrasyonlarla seyrederken çok nadiren lober infiltrasyonla seyredebilir. Nadir görülmesi ve iyi bir anamnez alınmadığında kolaylıkla atlanması nedeni ile tanıda ve tedavide gecikmelere neden olmaktadır. Bir hafta içinde aynı aileden benzer semptomlar gelişen ve psittakoz tanısı konulan iki olgu sunduk.
Description
Keywords
Citation
Karaaslan T., Karatoprak C., Karaaslan E., -Ailesel Parrot Hastalığı Salgını; Olgu sunumu-, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.159-163, 2019
Page Views

2

File Downloads

0

Sustainable Development Goals