Publication:
İki santimetreden küçük, beden dışı şok dalgalarına dirençli böbrek taşları tedavisinde minimal invaziv Mikro-Perkütan Nefrolitotominin etkinliği ve güvenilirliği

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Authors
ERSÖZ, Cevper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Objective:To describe the preliminary results of the largest series of a new modified minimal invasive technique- Micro-percutaneous nephrolithotomy (microperc) for the treatment of renal stone disease.Materials and methods: :A total of 20 patients (mean age: 37.68 ± 17.93 years) with renal stones underwent microperc. After the insertion of 6 Fr ureteral catheter in lithotomy position, the percutaneous renal access was performed with 4.85Fr all-seeing needle to the desired calix under C-arm fluoroscopy. The stone disaggregation was accomplished with 200µ / 365µ Holmium-YAG laser. The perioperative and postoperative findings were retrospectively evaluated.Resuts: The mean BMI was calculated as 26.42 ± 6.99 kg/m2. Average stone size was 18.52 ± 5.98 (9?30) mm. Three of the 20 patients had anatomic abnormalities (1 kyphoscoliosis, 1 horseshoe kidney and 1 pelvis kidney). The mean operation, fluoroscopy, and hospitalization time were 64.73 ± 38.91 minutes, 179.63 ± 95.44 seconds, and 35.1 ± 19.1 hours respectively. No adjacent organ injury or major complication was observed. The mean hemoglobin drop was 1.05±0.73 gr/dl. The overall success rate including CIRF ( 10% ) was 90 %. Steinstrasse was observed in 2 patients and treated with medical treatment. The extravasation of irrigation fluid was observed in one patient and treated with drain placementConclusion: Although our study presents the preliminary results of limited number of cases, MikroPerc is feasible, safe and efficacious minimal invasive treatment modality with low complication and morbidity rate for the treatment of symptomatic under 2 centimeter renal stones. Further comparable studies with large series are needed.Keywords: Renal stone, MicroPerc, SWL, PNL
Description
Amaç: Böbrek taşlarının minimal invaziv tedavisi için modifiye edilmiş, geniş bir seriden oluşan Mikro Perkütan Nefrolitotomi ( Mikro PNL) operasyonun sonuçlarını sunmayı amaçladık.Bireyler ve yöntem: Kliniğimizde böbrek taşı neden ile ameliyat olan, yaş ortalaması 37.68 ± 17.93 yıl olan 20 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar litotomi pozisyonda 6 Fr ucu açık katater takılmasını takiben, prone pozisyonda C ? Kollu eşliğinde tercih edilen kalikse tam görüş sağlayan Mikro PNL ile giriş yapıldı. Kalkül 200µ / 365µ Holmium-YAG laser ile tamamen parçalara ayrıldı. Preoperatif ve postoperatif değerler kayıt edildi.Bulgular: Hastaların ortalama vücut kitle indeksi ( VKI ) 26.42 ± 6.99 kg/m2 olarak kayıt edildi. Ortalama taş boyutu 18.52 ± 5.98 (9?30) mm idi. Çalışmaya alınan 20 hastadan 3'ünün anatomik anomalisi mevcut idi, bunlar sırasıyla kifoskolyozis, atnalı böbrek ve pelvik böbrek idi. Ortalama operasyon , C ? Kollu ve hastane yatış süreleri sırasıyla 64.73 ± 38.91dakika, 179.63 ± 95.44 saniye ve 35.1 ± 19.1 saat idi. Hiç bir hasta da major komplikasyon ve organ yaralanması tespit edilmedi. Başarı ise tam taşsızlık sağlanan % 80, CIRF olan % 10 ve toplam başarı oranı ise % 90 olarak kayıt edildi. Taş yolu gelişen 2 hasta medikal tedavi sonrasında tam taşsız olarak gözlendi. Ekstravazasyon gelişen 1 hastaya ise perop batın dreni takılarak takibe alındı.Sonuç: Sınırlı hasta grubundaki sonuçlarımız, semptomatik 2 santimetre altı böbrek taşı tedavisinde Mikro PNL uygulanabilir, güvenli ve etkin bir tedavi seçeneğidir. Bununla birlikte geniş serili çalışmalara ihtiyaç vardır.Anahtar Kelimeler: Böbrek taşı, Mikro PNL, ESWL, PNL
Keywords
Research Subject Categories::MEDICINE, Üroloji
Citation
Page Views

7

File Downloads

0

Sustainable Development Goals