Publication:
Rat Hipotalamusunda Deksmedetomidinin İndüklediği Hipertermi Mekanizmasının Proteomiks Analizi İle Araştırılması

dc.contributor.authorDemir, Ümra Gökçe
dc.contributor.authorTürkay, Meltem
dc.contributor.authorEsen, Asım
dc.contributor.authorYılmaz, Sinan
dc.contributor.authorDaşkaya, Hayrettin
dc.contributor.institutionauthorDEMİR, ÜMRA GÖKÇE
dc.contributor.institutionauthorESEN, ASIM
dc.contributor.institutionauthorYILMAZ, SİNAN
dc.contributor.institutionauthorDAŞKAYA, HAYRETTİN
dc.date.accessioned2021-11-05T20:59:07Z
dc.date.available2021-11-05T20:59:07Z
dc.date.issued2021-11-01T00:00:00Z
dc.description.abstractGiriş / Amaç: Alfa 2 selektif adrenerjik reseptör agonisti deksmedetomidin yoğun bakımlarda kullanımına bağlı vücut sıcaklığı artışına sebep olabilmektedir.(1) Deksmedetomidine bağlı hipertermi bir dışlama tanısı olup yüksek maliyetli testler gerektirmektedir.(2-3) İlaca bağlı ateşin santral mekanizmasını ve tanıda olası biyobelirteçleri tanımlamak için hipotalamus hücrelerinde proteomiks ve biyoinformatik analiz ile değişen protein profilleri gösterilmek istenmiştir. Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı sonrası iki gruba ayrılan ratlara (n:5) 0,15 µg/gr deksmedetomidin ve kontrol grubuna aynı volümde serum fizyolojik intraperitoneal uygulandı. %70 karbondioksit inhalasyonu ve giyotinle sakrifiye edildi. Diseke edilen hipotalamus dokusu Filter-Aided Sample Preparation protokolü ile ayrıştırıldı. Sıvı Kromatografi-Kütle Spektrometresi ile yüksek çözünürlüklü proteomiks analizi yapıldı. PLGS Threshold Inspector biyoinformatik aracıyla protein tayini yapıldı, karşılaştırmalı analiz için Progenesis QIP yazılımı kullanıldı. Gen Seti Zenginleştirme Analizi ile insan ortologlarına çevirilen proteinler ve normalleştirilmiş zenginleştirme skorlarına (NES) göre ön plana çıkan yolaklar belirlendi. Bulgular: NES’e göre STIP 1 (Stress-induced-phosphoprotein 1) proteini ve temsil edildiği eksternal uyarlara hücresel cevap yolağı, MTCO2 (Sitokrom c oksidaz subunite 2) ve temsil edildiği biyolojik oksidasyon yolağı, PSMC6 (26S proteosome subunite) ve temsil edildiği proteozom yolağı up regülasyon göstermiştir. Oksidatif fosforilasyon yolağı ise down regülasyon göstermiştir. Tartışma / Sonuç: Sonuçlarımızda ön plana çıkan yolaklar ve anlamlı proteinler litaratürde hipertermi- hipotalamus üzerinde çalışılmış makalelerle karşılaştırıldı. Proteomiks analizi sonuçlarına göre deksmedetomidin kullanımına bağlı hipotamustaki anlamlı protein değişiklikleri, fizyolojik bir stres olan ateşin varlığını düşündürmektedir. Hipotalamusta santral ateşe dair bulgular elde etmiş olsak da hedef mekanizmaya dair sorular hala yanıt aramaktadır. Zamanla bu yöndeki çalışmaların artması ile literatürdeki bu belirsizliğin giderileceği kanaatindeyiz. Anahtar Kelimeler : Deksmedetomidin, Hipertermi, Hipotalamus, İlaç ateşi, Proteomiks
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12645/29622
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectDemir Ü. G. , Türkay M., Esen A., Yılmaz S., Daşkaya H., -Rat Hipotalamusunda Deksmedetomidinin İndüklediği Hipertermi Mekanizmasının Proteomiks Analizi İle Araştırılması-, TARD 55. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2021, ss.40-41
dc.titleRat Hipotalamusunda Deksmedetomidinin İndüklediği Hipertermi Mekanizmasının Proteomiks Analizi İle Araştırılması
dc.typeConference Paper
dspace.entity.typePublication
local.avesis.id551a62bd-c34c-44de-9567-5a09a61168fd
local.publication.goal03 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam
local.publication.isinternational0
relation.isAuthorOfPublication7e7dc4e0-1e8a-4c4d-92fd-178a2f59fd8f
relation.isAuthorOfPublication4cc40c65-49cd-49ed-931a-795edccee5fd
relation.isAuthorOfPublicationa6d0cb1c-2467-4748-8e74-2c3952621d77
relation.isAuthorOfPublication8e6248c0-bbfe-4d7e-ac2f-130672159fb4
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery8e6248c0-bbfe-4d7e-ac2f-130672159fb4
relation.isGoalOfPublication9c198c48-b603-4e2f-8366-04edcfc1224c
relation.isGoalOfPublication.latestForDiscovery9c198c48-b603-4e2f-8366-04edcfc1224c
Files