Publication:
Nereye Çeksen Oraya Gider, Kemiğin Vasküler Lezyonları

No Thumbnail Available
Date
2020-12-01T00:00:00Z
Authors
Kıran, Tuğçe
Çomunoğlu, Nil
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
ÖZETKemiğin vasküler tümörleri ve lezyonları çok nadir görülürler. Bu grupta görülenler: hemanjiom, lenfanjiom, epiteloid hemanjiom, psödomyojenik hemanjioendotelyoma, epiteloid hemanjioendotelyoma, anjiosarkomlardır. Benign gruptan hemanjiomlar ve lenfanjiomlar radyolojide iyi tanınmalarına karşın biyopsilerde radyolojisi bilinmeden patolog tarafından atlanabilirler. Bu nedenle normal kemik dokusu olarak tanımlanabilirler. Dikkat edilmesi gereken bir gruptur. Epiteloid hemanjiomlar ise kemiğin epiteloid malign vasküler tümörleri ve metastazları ile karışabilirler. Bu tümörlerde son zamanlarda genetik olarak ROS gen rearranjmanı tanınlanmıştır. ZFP36-FOSB füzyonu gösteren grubu ise daha atipik ve agresifdir. Psödomyojenik hemanjioendotelyoma ise iğsi ve epiteloid malign endotelyal hücrelerden oluşan, SERPINE1-FOSB füzyonu gösteren, iğsi hücreli tümörlerle karışabilen tümörlerdir. Epiteloid hemanjioendotelyomalar miksohyalin matriks içinde kord yapan atipik endotelyal hücrelerden oluşurlar. Kemikte metastatik taşlı yüzük benzeri adenokarsinomlarla karışabilirler. Bu tümörlerde %90 WWTR1-CAMTA1 füzyonu, %10 YAP1-TFE3 füzyonu görülür. Anjiosarkomlar ise kemikte az görülmekle birlikte epiteloid morfolojide olmaları, metastatik karsinomlarla karıştırılabilmelerine neden olmaktadır. O nedenle epiteloid morfolojide kemikte görülen tümörlerde ayırıcı tanıda akılda tutulmaları gereken tümörlerdir.
Description
Keywords
Citation
Kıran T., Çomunoğlu N., -Nereye Çeksen Oraya Gider, Kemiğin Vasküler Lezyonları-, Türkiye Klinikleri Tıbbi Patoloji Özel Konular, ss.95-1021, 2020
Page Views

12

File Downloads

0

Sustainable Development Goals