Publication:
Afetlerde kullanım için hidrojenli ve hidrojensiz elde edilmiş kırmızı pancar ekstresi ile zenginleştirilmiş fonksiyonel besin geliştirilmesi / Development of functional nutrients enriched with red beet extract obtained with and without hydrogen for use in disasters

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Authors

Authors

AKGÜL SEFER, Fatma

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract

Olağan hayat akışını bozan Afetler ve acil durumlarda toplum sağlığı birçok risk faktörüyle karşı karşıya kalmaktadır. Yaşamın devamlılığı için gerekli olan en elzem faktör ise beslenme faaliyetinin devamının sağlanabilmesidir. Afet öncesi planlamalarda önem verilmesi gereken başlıklardan birisinin beslenme sağlığının korunması olmalıdır. İlk saatlerde afetzedelere besin zenginliği kısıtlı yiyecekler ulaştırılmaktadır. Bu sebeple olağandışı durumlarda toplum sağlığını koruyucu, bireylerin gereksinimlerini sağlıklı şekilde giderebileceği; afet öncesi planlama ve sonrasında depolamada karmaşıklık yaratmayan paketli olmasıyla güvenli ve en önemlisi afetler ve acil durumlar gibi hallerde tedariği oldukça çabuk sağlanabilecek fonksiyonel besin barı üretimi planlanmıştır. Güvenilir besin olan bu fonksiyonel besin bar desteklerinin tedariği ile afet içerisinde afet yaşanması gibi risklerde daha tolere edilebilir olacaktır. Çalışmamızda ülkemizde üretilen kırmızı pancarın, hidrojenle ekstraksiyonundan hidrojenli kırmızı pancar ekstraktının dahil edilmesi ile kontrol grubuna kıyasla antioksidanlığı araştırılmıştır. Antioksidanların halk sağlığını koruyucu, tedavi edici etkilerinin olduğu da bilinmektedir. Bu çalışmanın ülke ekonomisine katkılar sağlayacak bir proje olduğu öngörülmektedir. Literatürde hidrojenle ekstre edilmiş kırmızı pancar ekstratı kullanılarak afet ve acil durumlar için tasarlanmış başka bir fonksiyonel besin bar desteği çalışması bulunmamaktadır.

Description

In disasters and emergencies that disrupt the normal flow of life, public health is faced with many risk factors. The most essential factor for the continuity of life is the continuation of nutritional activity. One of the topics that should be given importance in pre-disaster planning should be the protection of nutritional health. In the first hours, functional nutrient-rich foods are delivered to the disaster victims. It is possible to protect public health in extraordinary situations and to meet the needs of individuals in a healthy way; It is planned to produce functional food bar support, which is safe and most importantly, which can be supplied very quickly in cases such as disasters and emergencies.In our study, the antioxidant of red beet produced in our country was investigated with the inclusion of hydrogenated red beet extract from the hydrogen extraction compared to the control group. It is also known that antioxidants have protective and therapeutic effects on public health.There is no other functional nutritional bar supplement study designed for disasters and emergencies using hydrogenated beetroot extract in the literature.

Keywords

Besin Bar Desteği, Afetler ve acil durumlar, Beslenme, Kırmızı Pancar Ekstraksiyonu, Hidrojen, Nutrition Bar Support, Disasters and emergencies, Nutrition, Red Beet Extraction, Hydrogen

Citation

Page Views

2

File Downloads

5

Sustainable Development Goals