Publication:
Klinik Toksikoloji Tanı ve Tedavi

Date
2020-03-01T00:00:00Z
Authors
Taşlıdere, Bahadır
Gülen, Bedia
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Citation
Taşlıdere B., Gülen B., Arsenik, -Klinik Toksikoloji Tanı ve Tedavi-, Salim Satar,Özlem Güneysel,Süleyman Türedi,Yusuf Yürümez,Ahmet Akıncı, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, ss.766-770, 2020
Sustainable Development Goals