Publication:
Hidrosefali ve KİBAS olgularında BOS akım parametrelerinin değerlendirilmesi / Hidrosefali ve kibas olgularinda bos akim parametrelerinin değerlendirilmesi

dc.contributor.advisorARALAŞMAK, AYŞE
dc.contributor.authorYILMAZ, TEMEL FATİH
dc.date.accessioned2023-01-19T15:29:52Z
dc.date.available2023-01-19T15:29:52Z
dc.descriptionABSTRACT Purpose: To evaluate CSF dynamics of IIH and hydrocephalus and compare MRI findings with CSF parametrics and CSF pressure in IIH. Materials and Methods: CSF flow study of healthy (30) subjects and subjects with IIH (29) and high-pressure hydrocephalus (43) were enrolled. At the level of AS, ASV, peak and average velocity, forward- reverse-net flow volume, AS area, PPS/AS rate, systolic and diastolic flow durations and velocities and average flow volume per one cardiac cycle were evaluated. Non-parametric Kruskal-Wallis test (p=0,05) was used to compare three groups, Mann-Whitney U test with Bonferroni correction to compare two groups (p=0,016). MRI findings of IIH were compared with CSF parametrics and CSF pressures by non-parametric Mann-Whitney U test (p=0,05). Results: ASV and peak velocities were significantly higher in hydrocephalus amongs others. In IIH comparison with normal group, ASV was nonsignificantly a little lower and standardized average diastolic duration and sum and difference of systolic and diastolic flow durations were statistically significantly lower. In hydrocephalus compared with normal group, PPS/AS and reverse/forward flow duration rates were significantly lower and ASV, peak velocity, forward-reverse-net flow volume, average flow volume per one cardiac cycle, average AS area and average systolic and diastolic flow velocities were significantly higher. In IIH compared with hydrocephalus, PPS/AS was significantly higher and ASV, peak velocity, forward-reverse-net flow volume, average flow volume per one cardiac cycle, average AS area, average systolic and diastolic flow velocities and standardized systolic and sum of systolic and diastolic flow durations were significantly lower. In IIH, no correlation between MRI findings and ASV but a positive correlation with presence of transverse sinus compression and CSF pressures was noted. Conclusion: Significant increases in ASV and peak velocities in hydrocephalus and no difference in ASV between normal and IIH groups. In IIH, CSF pressure is positively correlated with presence of transverse sinus compression and standardized average diastolic and sum and difference of systolic-diastolic flow durations were statistically significantly short.
dc.description.abstractÖZET Amaç: KİBAS ve basınçlı hidrosefalide BOS dinamiği değerlendirmek ve KİBAS'ta MR bulguları ile BOS parametrelerini ve BOS basınçlarını karşılaştırmak. Gereç ve yöntem: Sağlıklı (30), İİH (29) ve hidrosefali (43) tanılı bireyler çalışmaya alındı. BOS akım incelemelerinden AS'de pik ve ortalama hız değerleri, ileri-geri-net akım volümü, ASV, AS alanı, PPS/AS oranı, bir kardiak siklustaki ortalama akım volümü, sistolik ve distolik akım süreleri ve hızları değerlerlendirildi. Üç grubun karşılaştırılmasında non-parametrik Kruskal Wallis testi (p= 0.05), iki grup kıyaslamada Bonferroni düzeltmesi yapılmış Mann-Whitney U testi (p= 0.016) kullanıldı. KİBAS'ta konvansiyonel MR bulguları ile BOS parametrikleri ve BOS basınçları non-parametrik Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı (p= 0.05). Bulgular: Hidrosefalide ASV ve pik akım hızında diğer gruplar göre belirgin artış saptandı. KİBAS'ta normal gruba göre ASV istatistiksel anlamsız minimal düşük ve standardize ortalama distolik akım süresi, distalolik–sistolik akım süresi farkı ve toplamı anlamlı kısa bulundu. Hidrosefalide normal gruba göre PPS/AS ve geri/ileri akım süresi oranlarında anlamlı azalmalar ve ASV, pik akım hızı, ileri-geri-net akım volümü, bir kardiak siklustaki ortalama akım volümü, ortalama AS alanı ve ortalama geri ve ileri akım hızlarında anlamlı artışlar saptandı. KİBAS'ta hidrosefali grubuna göre PPS/AS anlamlı yüksek ve ASV, pik akım hızı, ileri-geri-net akım volümü, bir kardiak siklustaki ortalama akım volümü, ortalama AS alanı, ortalama ileri ve geri akım hızı, standardize sistolik ve sistolik-distolik akım sürelerinin toplamı anlamlı düşük bulundu. KİBAS'ta MR bulguları ile ASV arasında korelasyon saptanmadı. Tranvers sinus kompresyonu ile BOS basıncı arasında pozitif korelasyon saptandı. Sonuç: Hidrosefalide ASV ve pik akım hızında belirgin artış mevcuttur. Normal grup ile KİBAS arasında ASV'de fark saptanmadı. KİBAS'ta BOS basıncı ile transvers sinüslerdeki kompresyon varlığı pozitif koreledir ve BOS parametrelerinden de standardize ortalama distolik akım süresi ve distalolik–sistolik akım süresi farkı ve toplamı istatistiksel olarak anlamlı kısadır.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12645/34993
dc.language.isotr
dc.titleHidrosefali ve KİBAS olgularında BOS akım parametrelerinin değerlendirilmesi / Hidrosefali ve kibas olgularinda bos akim parametrelerinin değerlendirilmesi
dc.typeThesis
dspace.entity.typePublication
local.thesis.programnameTıp Fakültesi / Radyoloji Ana Bilim Dalı
local.thesis.term2016
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
435559.pdf
Size:
1.99 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.14 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: