Publication:
Zor Hava Yolu Olan Rüptüre Abdominal Aort Anevrizma (Aaa) Olgusunda Çift Lümenli Entübasyon

No Thumbnail Available
Date
2023-10-31
Authors
Türköz A.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Rüptüre AAA cerrahisinin halen mortalitesi yüksektir. Açık cerrahide rüptürün yukarısından klemp koymak cerrahi ekibin klinik tecrübesine uygun olarak endovasküler klemp, abdominal veya torakal klemp cerrahi sırasında konulabilir. Bu durumda daha komplike anestezi yönetimi gerekebilir Rüptüre AAA saptanan, ancak hemodinaminin stabil olduğu rüptürün hematom ile sınırlanmış olduğu belirlenen olgu operasyona alındı. Cerrahi ekip tarafından torakotomi ile klemp konulması planlandığından çift lümenli endotrakeal entübasyon istendi. Olguda beklenmedik zor entübasyon saptanması sonrası anestezi yönetimi sunuldu.
Description
Keywords
Tıp, Sağlık Bilimleri, Medicine, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Klinik Tıp, Clinical Medicine (MED), CLINICAL MEDICINE
Citation
Türköz A., \"Zor Hava Yolu Olan Rüptüre Abdominal Aort Anevrizma (Aaa) Olgusunda Çift Lümenli Entübasyon\", göğüs kalp damar aneztezi kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2023, ss.29-30
Page Views

4

File Downloads

0

Sustainable Development Goals