Publication:
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların fiziksel aktivite düzeyleri / Physical activity of children with attention deficit and hyperactivity disorders

dc.contributor.advisorÖzyılmaz, Semiramis
dc.contributor.authorKaradağ, Melike
dc.date.accessioned2020-07-17T06:48:35Z
dc.date.available2020-07-17T06:48:35Z
dc.date.issued2019en
dc.descriptionThesis (Master)--Bezmialem Vakıf University, Physiotherapy and Rehabilitation Department, Istanbul, 2019en
dc.descriptionBu araştırma, DEHB tanısı almış ilkokul ve ortaokul çocuklarının, fiziksel aktivite düzeyini incelemek amacıyla 05.02.2018-20.04.2018 tarihleri arasında Bursa/Nilüfer ilçesinde yer alan okullarda yapıldı. Araştırmaya yaşları 8-14 arasında değişen toplam 80 gönüllü öğrenci katıldı. Çalışma grubunda Cavit Çağlar Ortaokulu'ndan 3, Emir Koop İlkokulu'ndan 3, Hüsnü Züber İlkokulu'ndan 3, Koç Ortaokulu'ndan 7, Vahide Aktuğ Ortaokulu'ndan 3, Üçevler Şehit Faik Gökçen İlkokulu'ndan 3, Fethiye Ortaokulu'ndan 5, Özlüce Özel Sınav Ortaokulu'ndan 12 olmak üzere "Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı almış" toplam 39 öğrenci; kontrol grubunda ise Balat Özel Sınav İlkokulu'ndan 14, Balat Özel Sınav Ortaokulu'ndan 27 olmak üzere toplam 41 sağlıklı öğrenci yer aldı. Öğrencilerin 28'i kız, 52'si erkekti. Bu çocuklara "Çocuklar için Fiziksel Aktivite Ölçeği" (PAQ-C) uygulandı, demografik bilgi olarak beslenme şekilleri, sağlık durumları ve aile gelir düzeyleri sorgulandı ve kaydedildi. Araştırmaya katılan çalışma grubu öğrencilerinde kız/erkek oranı yaklaşık 1/4 iken, kontrol grubunda 1/1'e yakın bulundu. DEHB tanılı öğrenciler kontrol grubundakilerden daha fazla sağlıklı besin tüketti (p<0,05). PAQ-C'ye göre çalışma grubu öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri, teneffüs vakitlerinde (Soru 3), okuldan sonraki boş zamanlarında (Soru 5), hafta sonlarında (Soru 7), haftanın genelinde (Soru 8, Soru 9) kontrol grubu öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyinden istatistiksel açıdan daha yüksek bulundu (p<0,05). Ayrıca çalışma grubu öğrencilerinin PAQ-C özet ortalama skoru da kontrol grubununkinden yüksekti (p<0,05). DEHB tanılı öğrenciler tiplerine göre değerlendirildiğinde, Tip-II'de fiziksel aktivite düzeyi istatiksel olarak en yüksek, Tip-I'de ise en düşük olarak tespit edildi (p<0,05). Sonuç olarak, DEHB tanısı almış çalışma grubu öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyi kontrol grubu öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyinden istatistiksel olarak yüksek bulundu (p<0,05). Böylece DEHB tanısı alan çocuklardaki aktivite artışının fiziksel aktivite artışı olarak kabul edilebileceği, "DEHB" ile "Fiziksel Aktivite Düzeyi" arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunduğu sonucuna varıldı.
dc.description.abstractThis research was performed between 05.02.2018-20.04.2018 at primary and secondary schools that located in Bursa/Nilufer to investigate physical activity levels (PAL) of students with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). A total of 80 volunteer students aged between 8-14 were joined to the research. In the study group, from Cavit Caglar Secondary School 3, from Emir Koop Primery School 3, from Husnu Zuber Primery School 3, from Koc Secondary School 7, from Vahide Aktug Secondary School 3, from Ucevler Sehit Faik Gökcen Primery School 3, from Fethiye Secondary School 5, from Ozluce Private Sınav Secondary School 12 students (total 39) with attention deficit hyperactivity disorder; in the control group, from Balat Private Sınav Primery School 14, from Balat Private Sınav Secondary School 27 students (total 41) with health were taken placed. Among the students, 28 were girls where as 52 were boys. The Physical Activity Questionnaire for Children (PAQ-C) were appleid to these students, and their feeding types, healthness and family incomes were investigated as demographic records. In the study group, the ratio of girl/boy was 1/4 while the same ratio was nearly 1/1 in the control group. Students with attention deficit hyperactivity disorder were consumed more healthy food than the control group students (p<0,05). The physical activity performans were found significantly higher at the study group than the control group during the breathing times at school (Question 3), during daily free times after school (Question 5), at the weekends (Question 7), throughout the week (Question 8, Question 9) (p<0,05). In addition, the mean score of PAQ-C of the study group was significantly higher than the mean score of the control group (p<0,05). When students with attention deficit hyperactivity disorder were compared according to the types, the physical activity level was the highest in Type-II while it was the lowest in Type-I (p<0,05). As a result, the physical activity performans were found significantly high at the study group than the control group (p<0,05). Thereby we can accept the activity increase in students with attention deficit hyperactivity disorder as physical activity increase, and there is a positive relation between attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and physical activity level (PAL). Keywords: Attention deficit, hyperactivity disorder, children, physical activity levelen
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12645/18274
dc.language.isoenen
dc.publisherBezmialem Vakıf Universityen
dc.subjectFizyoterapi ve Rehabilitasyon = Physiotherapy and Rehabilitationtr_TR
dc.subjectFiziksel aktivite = Physical activitytr_TR
dc.subjectFiziksel aktivite = Physical activitytr_TR
dc.subjectHiperaktivite ile beraber dikkat eksikliği = Attention deficit disorder with hyperactivitytr_TR
dc.subjectÇocuk hastalıkları = Child diseasestr_TR
dc.subjectÇocuklar = Childrentr_TR
dc.titleDikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların fiziksel aktivite düzeyleri / Physical activity of children with attention deficit and hyperactivity disorderstr_TR
dc.typeThesis Masteren
dc.typeThesis Master
dspace.entity.typePublication
local.thesis.programnamePhysiotherapy and Rehabilitation Programen
local.thesis.termGüz Dönemitr_TR
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
538540.pdf
Size:
1.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: