Publication:
Çocuklarda aeresol tedavi uygulamaları

Date
2019-01-01T00:00:00Z
Authors
Yazan, Hakan
Çakır, Erkan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Citation
Yazan H., Çakır E., Kuru toz inhaler ilaçların kullanımı, -Çocuklarda aeresol tedavi uygulamaları-, Fazilet karakoç,Bülent Karadağ,Yasemin Gökdemir, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.75-79, 2019
Sustainable Development Goals