Publication:
Primer Anjiyoplasti ile Başarılı Revaskülarizasyon Yapılan Renal Arter Trombozu Olgusu.

No Thumbnail Available
Date
2016-10-15T00:00:00Z
Authors
DELİGÖZ BİLDACI, YELDA
ELÇİOĞLU, ÖMER CELAL
ERGELEN, MEHMET
GÜRSU, MELTEM
KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Description
Keywords
DELİGÖZ BİLDACI Y., ELÇİOĞLU Ö. C. , ERGELEN M., GÜRSU M., KAZANCIOĞLU R., -Primer Anjiyoplasti ile Başarılı Revaskülarizasyon Yapılan Renal Arter Trombozu Olgusu.-, 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 Ekim 2016, ss.111
Citation
Page Views

0

File Downloads

0

Sustainable Development Goals