Publication:
Berln Anket, Stop-Bang Anket

No Thumbnail Available
Date
2022-06-01
Authors
Uslu F.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Bayçınar Tıbbi Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Berln Anket, Stop-Bang Anket Yrd. Doç. Dr. Ferda İlgen Uslu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS), her ırk, cinsiyet ve sosyoekonomik düzeyde sık görülen bir uyku bozukluğudur. Tanısı esas olarak anamnez ve polisomnografi (PSG) incelemesinde dayansa da PSG çalışmaları; pahalı, eğitimli eleman ve deneyim gerektiren, zaman alan incelemelerdir. Ayrıca toplumda sık görülen uyku hastalıklarını incelemek için yeterli uyku laboratuvarı da yoktur (Netzer ve ark., 1999; Chung ve ark., 2008a) Bu nedenle hastaları inceleme öncesi taramak hasta seçimi açısından gereklidir ve anketler bu aşamada en önemli yol göstericilerdir. İdeal bir solunumsal uyku bozukluğuna ait hastalıkları tarama anketi, yanlış negatif sonuçlardan kaçınmak için yüksek bir duyarlılığa sahip olmalı, ayrıca düşük riskli hastaların maliyetli ve zaman alıcı incelenmelerini önleyecek kadar da özgün olmalıdır (Marti-Soler ve ark., 2016). Erişkinlerde uykuda apne varlığının anket yolu ile taranması hem pratik olması hem de maliyet etkinliği açısından önemlidir. Bu bölümde günlük pratikte ve klinik çalışmalarda en sık kullanılan iki anket olan Berlin anketi (BA) ve STOPBANG anketinden bahsedilecektir.
Description
Keywords
Tıp, Dahili Tıp Bilimleri, Nöroloji, Sağlık Bilimleri, Medicine, Internal Medicine Sciences, Neurology, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Klinik Tıp, TIP, GENEL & DAHİLİ, KLİNİK NÖROLOJİ, Clinical Medicine (MED), CLINICAL MEDICINE, MEDICINE, GENERAL & INTERNAL, CLINICAL NEUROLOGY, Genel Sağlık Meslekleri, Patofizyoloji, Temel Bilgi ve Beceriler, Değerlendirme ve Teşhis, Nöroloji (klinik), Dahiliye, Aile Sağlığı, Tıp (çeşitli), Genel Tıp, Yaşam Bilimleri, General Health Professions, Pathophysiology, Fundamentals and Skills, Assessment and Diagnosis, Neurology (clinical), Internal Medicine, Family Practice, Medicine (miscellaneous), General Medicine, Life Sciences
Citation
Uslu F., Berln Anket, Stop-Bang Anket, "Uyku Nörofizyolojisi ve Hastalıkları 2022", Gülçin Benbir Şenel, Editör, Bayçınar Tıbbi Yayıncılık , Ankara, ss.115-121, 2022
Sustainable Development Goals