Publication:
Türk Toraks derneği 16. Yıllık Kongresi- bildiri kitapçığındaki -2012 yılı içerisinde Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göğüs Cerrahisi AD dahilinde yapılan pediyatrik göğüs cerrahisi vakalarının analizi

Date
2013-04-07
Authors
ZİYADE, SEDAT
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
ZİYADE S., -Türk Toraks derneği 16. Yıllık Kongresi- bildiri kitapçığındaki -2012 yılı içerisinde Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göğüs Cerrahisi AD dahilinde yapılan pediyatrik göğüs cerrahisi vakalarının analizi-, Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 03 April 2013, no.2, ss.231
Citation
Sustainable Development Goals