Publication:
Kidney Transplantation in Patients with Hereditary Kidney Diseases

Date
2021-06-04T00:00:00Z
Authors
Çalışkan, Yaşar
Güller, Nurane
Dirim, Ahmet Burak
Şafak, Seda
Mirioğlu, Şafak
Yazıcı, Halil
Yıldız, Abdulmecit
Oto, Özgür Akın
Demir, Erol
Özlük, Mesude Yasemin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Citation
Çalışkan Y., Güller N., Dirim A. B. , Şafak S., Mirioğlu Ş., Yazıcı H., Yıldız A., Oto Ö. A. , Demir E., Özlük M. Y. , et al., -Kidney Transplantation in Patients with Hereditary Kidney Diseases-, American Transplant Congress 2021 (Virtual), District Of Columbia, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 09 Haziran 2021
Sustainable Development Goals