Publication:
ANTİ-IL-17 TEDAVİSİNE BAĞLI FASYAL PALSİ VE YENİ BAŞLANGIÇ ÜLSERATİF KOLİT: PSORİAZİSLİ İKİ OLGU

No Thumbnail Available
Date
2023-04-27
Authors
Guder S.
Güder H.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
GİRİŞSecukinumab ve ixekizumab interlökin (IL) -17A\"yı seçici olarak nötralize eden monoklonal antikorlardır. (1) Bell paralizisinin etiyolojisi bilinmemektedir, gizli bir virüsün otoimmün reaksiyonu tetikleyebileceği ve fasiyal sinirde demiyelinizasyona neden olabileceği öne sürülmüştür. (2) IL-17 inhibisyonu ile inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) gelişim mekanizması belirsizdir. (3) Secukinumab tedavisinden sonra gelişen bir fasiyal paralizi ve ixekizumab tedavisinden sonra yeni başlayan bir ülseratif kolit olgusu sunuyoruz.OLGU 110 yıldır kronik plak psoriazisi olan secukinumab tedavisi alan 31 yaş erkek hastada 5 haftalık indüksiyon aşamasını tamamladıktan birkaç gün sonra, dilde ve başının arkasında uyuşma gelişti. Secukinumab tedavisi sonlandırıldı. Hastanın bilateral karotis ve vertebral renkli doppler ultrason muayenesi normaldi. İki gün sonra yüzün sol tarafında uyuşma ile başvurdu ve muayene sırasında sol tarafta azalmış yüz hareketleri tespit edildi. Elektromiyografide, sol fasiyal sinirin amplitüdü sağdan %22 daha düşüktü. Hastanın diğer nörolojik muayenesi normaldi. Diğer infeksiyöz ve otoimmün hastalıklar tespit edilmedi ve hastanın başka bir sistemik hastalığı yoktu. Şikayetleri üç hafta içinde metilprednizolon tedavisi ile geriledi. İki aylık takipte nüks gözlenmedi.OLGU 25 yıl boyunca kronik plak tip ve şiddetli tırnak psoriazisi olan ve ixekizumab tedavisi alan 27 yaşında bir erkek hastada tedavinin 28. haftasından itibaren tekrarlayan karın ağrısı ve kanlı ishal atakları gelişti. Kolonoskopi ve intestinal biyopsinin histopatolojik bulguları ülseratif kolit ile uyumluydu. Ixekizumab tedavisi sonlandırıldı. Kolit atakları metilprednizolon, azatiyoprin ve mesalazin tedavisi ile kontrol edildi. 8 aydır psoriazis için tedavi almayan hastanın psoriatik lezyonları ve tırnak bulguları yeniden ortaya çıktı ve hasta için anti-IL23 biyolojik tedavi planlanıyor. Hastalardan yayın izni için bilgilendirilmiş onam alındı.TARTIŞMAPsoriazis ve psoriatik artrit için secukinumab kullanan 306 hastanın çalışmasında, tek bir fasiyal paralizi olgusu bildirilmiştir. (1) Şimdiye kadar, ixekizumab tedavisinden sonra 3 IBD geliştiği bildirilen 5 vaka raporu ve secukinumab ile tedaviden sonra IBD geliştiren 3 vaka serisi olmuştur. (4) Anti-IL-17 ajanlarına başlamadan önce, hastalardan IBD açısından ayrıntılı bir kişisel ve aile öyküsü alınlamalıdır. Hastalar bu ilişki hakkında bilgilendirilmeli ve gastrointestinal semptomlarını izlemeleri istenmelidir.Anahtar Kelimeler: psoriazis, biyolojikler, anti IL17A, fasiyal paralizi, ülseratif kolit
Description
Keywords
Tıp, Dahili Tıp Bilimleri, Dermatoloji, Sağlık Bilimleri, Medicine, Internal Medicine Sciences, Dermatology, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Klinik Tıp, DERMATOLOJİ, TIP, GENEL & DAHİLİ, Clinical Medicine (MED), CLINICAL MEDICINE, DERMATOLOGY, MEDICINE, GENERAL & INTERNAL, Genel Sağlık Meslekleri, Patofizyoloji, Temel Bilgi ve Beceriler, Değerlendirme ve Teşhis, Dahiliye, Aile Sağlığı, Tıp (çeşitli), Genel Tıp, General Health Professions, Pathophysiology, Fundamentals and Skills, Assessment and Diagnosis, Internal Medicine, Family Practice, Medicine (miscellaneous), General Medicine
Citation
Guder S., Güder H., \"ANTİ-IL-17 TEDAVİSİNE BAĞLI FASYAL PALSİ VE YENİ BAŞLANGIÇ ÜLSERATİF KOLİT: PSORİAZİSLİ İKİ OLGU\", Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet 12. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2023, ss.12
Page Views

17

File Downloads

0

Sustainable Development Goals