Publication:
Sistemik Skleroz ve Sklerodermoid Hastalıklar (Psödoskleroderma; Graft-Versus-Host Hastalığı, Nefrojenik Sistemik Skleroz, Skleromiksödem vb.): Patogenez, Klinik ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar

No Thumbnail Available
Date
2023-01-01
Authors
Su Küçük Ö.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Türkiye Klinikleri Yayınevi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Sistemik skleroz (SSc) etiyolojisi bilinmeyen, otoimmün, deri ve çeşitli organlarda fibrozis ile seyreden bir hastalıktır. Deri ve vasküler sistem tutulumu sıktır. Ayrıca, akciğerler, kalp, böbrekler, gastrointestinal sistem ve kas iskelet sistemi etkilenebilir. Psödoskleroderma olarak adlandırılan bir grup hastalık sıklıkla sistemik sklerozun ayırıcı tanısına girmektedir. Bu bölümde bu hastalıklardan graft versus host hastalığı, nefrojenik sistemik skleroz, skleromiksödem ve skleredema adultorum tartışılacaktır.
Systemic sclerosis (SSc) is a disease of unknown etiology, autoimmune, with fibrosis of the skin and various organs.Skin and vascular system involvement is common. Also, the lungs, heart, kidneys, gastrointestinal tract and musculoskeletal system may be affected. A group of diseases called pseudoscleroderma are often included in the differential diagnosis of systemic sclerosis. In this section, graft versus host disease, nephrogenic systemic sclerosis, scleromyxedema and scleredema adultorum will be discussed.
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Clinical Medicine (MED)
Citation
Su Küçük Ö., Sistemik Skleroz ve Sklerodermoid Hastalıklar (Psödoskleroderma; Graft-Versus-Host Hastalığı, Nefrojenik Sistemik Skleroz, Skleromiksödem vb.): Patogenez, Klinik ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar, "Romatolojik Dermatoloji", Aydoğan K, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.51-59, 2023
Page Views

3

File Downloads

0

Sustainable Development Goals