Publication:
Ailevi akdeniz ateşi olan hastalarda atopi prevalansı / The prevalance of atopy i̇n fmf

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
ÖZKAN, SERHAT
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Ailevi Akdeniz ateşi (AAA) ülkemizde sık görülen otozomal resesif geçişli kalıtsal bir hastalıktır. AAA bulunan hastalar tekrarlayan ateşle birlikte karın ve eklem ağrıları gibi klinik bulgular vermektedir. Yapılan çalışmalarda hastalığa sahip çocuklarda atopi ve alerjik hastalık sıklığının genel popülasyona göre daha az sıklıkta olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada AAA hastası ile sağlıklı kontrol grubu olgularında, değişik parametreler kullanarak atopi ve alerjik hastalık prevalansını belirlemeyi amaçladık. Çalışmada 61 AAA ve 61 kontrol grubu olgu değerlendirildi. Her iki grupta tüm olgularda atopi ve alerjik hastalık öyküsü sorgulandı. Her hastada eozinofil yüzdesi, total serum IgE düzeyleri, yumurta akı spesifik IgE, buğday unu spesifik IgE ve inek sütü spesifik IgE düzeyleri araştırıldı. AAA grubunda 10 hastada (%16,4), kontrol grubunda 5 hastada (%8,2) atopi saptandı (p=0.27). AAA grubunda 5 hastada (% 8,2), kontrol grubunda 2 hastada (%3,3) alerjik hastalık görüldü (p=0.272). Bakılan serum spesifik IgE düzeylerinden yumurta akı spesifik IgE düzeyi kontrol grubunda 11 hastada (%18), AAA grubunda ise 3 hastada (%5) pozitif saptandı (p=0.044). Buğday unu ve inek sütü serum spesifik IgE düzeyleri her iki grupta benzer bulundu. Total serum IgE düzeyi kontrol grubunda daha yüksek saptandı (p=0.009). Sonuç olarak bu çalışmada, atopi ve alerjik hastalıkların AAA hastalarında kontrol grubu ile benzer sıklıkta görüldüğü, fakat yumurta akı spesifik IgE ve total IgE düzeylerinin kontrol grubunda daha yüksek saptanması AAA hastaları arasında atopinin daha az görüldüğü kanaatini uyandırmıştır.
Description
Familial Mediterranean fever (FMF) is an autosomal recessive disease that commonly affects Mediterranean people; mostly Turks, Jews, Armenians and Arabs. Periodic fever, abdominal pain and arthralgia are typical pathognomonic symptoms of FMF. Patients with FMF has low incidence of atopy and allegic disorders when compared with general population. In this study we compared FMF patients with healthy controls to show the prevalence of atopy and allergic diseases by using different parameters. We included 61 FMF patients and 61 controls in this study. In both groups detailed history of atopy and allergic disorders were recorded. From all cases eosinophil percent, serum total IgE level, specific serum IgE of egg's white, wheat flour and cow's milk were analyzed. Atopy was detected in 10 cases (16,4%) in study group and 5 (8,2%) cases in control groups. In study group 5 patients (8,2%) and in control 2 (3,3%) patients had allergic disorder (p=0.272). No statistical difference was seen when compared about atopy and allergic disorder history. White egg specific IgE was positive in study and control group in 3 (5%) and 11 cases (18%) respectively (p=0.044). Specific IgE of wheat flour and cow's milk were similar between in control and study group. Serum total IgE level was higher in controls than study group (p=0.009). In conclusion in this study, we demonstrated that atopy and allergic disorders were seen similar in control and study group. Elevated levels of white egg specific IgE and serum total IgE in controls compared with FMF patients, showed a decreased tendency of atopy and allergic disorder in FMF patients.
Keywords
Citation
Page Views

5

File Downloads

81

Sustainable Development Goals