Publication:
Yalın Uygulamaların İşletme Performansı Üzerine Etkisinde Entelektüel Sermayenin Aracılık Rolü: Kavramsal Bir Model Önerisi

No Thumbnail Available
Date
2019-06-01T00:00:00Z
Authors
YAVUZ, NİHAN
TOKER, KEREM
GÖRENER, ALİ
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Description
Keywords
Citation
YAVUZ N., TOKER K., GÖRENER A., -Yalın Uygulamaların İşletme Performansı Üzerine Etkisinde Entelektüel Sermayenin Aracılık Rolü: Kavramsal Bir Model Önerisi-, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.21, ss.76-99, 2019
Page Views

0

File Downloads

0

Sustainable Development Goals