Publication:
Farklı Kalınlıkta ve Sinterizasyon Derecesindeki Zirkonya Materyallerinin Translusensisinin Değerlendirilmesi

No Thumbnail Available
Date
2020-06-04T00:00:00Z
Authors
Kanpalta, Burcu
Burduroğlu, Hatice Defne
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
ÖZETGiriş: Dental porselenler, estetik özellikleri ve biyouyumlulukları sayesinde metal destekli restorasyonlaragöre tyaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Son yıllarda, porselen ve silika bazlı materyallere göre daha fazlakırılma dayanımına sahip olmasının yanında estetik özellikleri geliştirilmiş zirkonya esaslı seramikmateryallerin kullanımı oldukça artmıştır. Zirkonyanın opasitesi materyalin yapısına, içeriğine ve farklı üretimtekniklerinin kristal yapı üzerindeki etkisine bağlıdır . Yeni geliştirilen monolitik zirkonya seramiklerdezirkonyanın opak görüntüsünün önüne geçebilmek için materyalin içeriği ve kompozisyonu değiştirilmiş,sinterizasyon protokolleri optimize edilerek translusensisini arttırmak denenmiştir.Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı sinterizasyon derecelerinde iki ayrı kalınlıkta, üç farklı içeriğe sahipmonolitik zirkonya restorasyonların translusensisini değerlendirmektir.Yöntem: Çalışmamızda yeni jenerasyon monolitik zirkonya seramiklerden Katana UTML (Kuraray NoritakeDental Inc), Pretau 4 Anterior (Zirkonzahn, Almanya) ve Vita YZ XT (VITA Zahnfabrik BAD Sackingen,Almanya) kullanılmıştır. A2 renginde, 15 mm çapında, 0.5 ve 1 mm kalınlığında disk şeklinde hazırlananörnekler farklı sinterizasyon derecelerinde (1450°C, 1550°C) sinterize edilerek sinterizasyon derecelerine görekendi içlerinde her marka dört alt gruba ayrılacaklardır (n=5). Translusensi değerlendirmesi için birspektrofotometre kullanılarak siyah ve beyaz arka fonda L*,a*,b* değerleri kaydedildi ve translusensiparametresi hesaplandı. İstatistiksel analizler two-way ANOVA ve post-hoc Tukey’s testleri ile yapıldı.Bulgular: Materyaller arasında translusensi parametresi açısından anlamlı fark bulunmuştur (pKalınlık artışı materyallerin translusensini olumsuz yönde etkilemiş ve translusensi değerlerini düşürmüştür.Sinterizasyon derecesi değişimi, materyallerin translusensi değerlerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir(p .05).Sonuç: Dental protezlerde amacımız, dayanıklı ve fonksiyon görebilen bir restorasyon yapmanın yanındamükemmel bir estetik sağlamaktır. Estetikte translusensi ana kriterdir. Üstün dayanıklılıkları ile dental pazardaönemli bir yer eden zirkonya materyallerinin estetik özelliklerinin doğal dişin translusensisini ne kadar taklitettiklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Kullanacağımız materyal seçimi ve materyal bilgimiz, hastabeklentilerini karşılayan bir restorasyon yapabilmemiz için oldukça önemlidir.Anahtar Kelimeler: Monolitik zirkonya, translusensi parametresi, kimyasal kompozisyon, sinterizasyonderecesi.
Description
Keywords
Kanpalta B., Burduroğlu H. D. , -Farklı Kalınlıkta ve Sinterizasyon Derecesindeki Zirkonya Materyallerinin Translusensisinin Değerlendirilmesi-, 1. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2020, ss.61-63
Citation
Page Views

22

File Downloads

0

Sustainable Development Goals