Publication:
uzun süreli azitromisin kullanımının işitme fonksiyonları üzerine etkisi

No Thumbnail Available
Date
2018-04-12T00:00:00Z
Authors
Kılınç, Ayşe Ayzıt
Doğan, Remzi
Gedik, Özge
Yazan, Hakan
Çakır, Erkan
Özturan, Orhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Kılınç A. A. , Doğan R., Gedik Ö., Başöz M., Yazan H., Çakır E., Özturan O., -uzun süreli azitromisin kullanımının işitme fonksiyonları üzerine etkisi-, ttd 21. yıllık kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018, ss.236
Citation
Sustainable Development Goals