Publication:
Polikistik over sendrom tanılı hastaların kan serum değerlerinde DNA hasarı ve oksidatif stresin değerlendirilmesi / Evaluation of DNA damage and oxidative stress in blood serum values of patients diagnosed with polycystic over syndrome

dc.contributor.advisorATEŞ, SEDA
dc.contributor.authorTAHA, HAVVA SEVDE
dc.date.accessioned2023-07-24T08:37:41Z
dc.date.available2023-07-24T08:37:41Z
dc.descriptionObjective: It was aimed to evaluate oxidative stress and DNA damage in the blood serum of women with and without biochemical androgen elevation in women with polycystic ovary syndrome (PCOS). Materials and Methods: The study was conducted in Bezmialem Vakif University Hospital between April 2022 and November 2022 as a prospective cohort. Women between the ages of 16-40 diagnosed according to the Rotterdam criteria and healthy control patients were included. A total of 178 patients were included in the study and the patients were divided into 3 groups. The first group consists of women with PCOS without androgen elevation, the second group consists of women with PCOS with high androgen elevations, and the third group consists of healthy control patients. 2-5 of the menstrual cycles of all patients. blood tests were requested. Hormonal, metabolic and lipid parameters were measured from these samples, and also the presence of oxidative stress and DNA damage from blood serums was evaluated. At the end of the study, the effect of biochemical androgen elevation on oxidative stress and DNA damage in women with PCOS and its relationship with metabolic parameters were investigated. Results: A total of 178 patients were included in the study. According to the Rotterdam criteria, 112 PCOS patients and 66 control patients were recruited. The PCOS patient group was divided into two groups with and without androgen elevation. Among the groups, BMI was the highest in the hyperandrogenemic PCOS group. As a result of the study, oxidative stress damage, inflammatory marker and DNA damage values were found to be increased in the hyperandrogenemic PCOS group (p<0.05). In our study, no relationship was found between androgen elevation and metabolic parameters. Conclusion: In our study, we detected increased oxidative stress damage, chronic inflammation and DNA damage in patients with biochemical hyperandrogenemic PCOS. We found that women with nonadrogenic PCOS also had increased oxidative stress, chronic inflammation, and DNA damage when compared with the healthy group. However, we could not detect a significant relationship between androgen elevation and metabolic parameters. No significant difference was observed between PCOS and metabolic syndrome and lipid profile. Key words: PCOS, hyperandrogenemia, DNA damage, oxidative damage, chronic inflammation
dc.description.abstractAmaç: Polikistik over sendrom (PKOS) tanılı kadınlarda biyokimyasal androjen yüksekliği olan ve olmayan kadınların kan serumlarında oksidatif stres ve DNA hasarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma Nisan 2022 ve Kasım 2022 tarihleri arasında prospektif kohort olarak yürütüldü. Rotterdam kriterlerine göre PKOS tanısı konulan 16-40 yaş arası kadınlar ve sağlıklı kontrol hastaları dahil edildi. Çalışmaya toplam 178 hasta dahil edildi ve hastalar 3 gruba ayırıldı. 1. grup androjen yüksekliği olmayan PKOS'lu kadınlar, 2.Grup androjen yüksekliği olan PKOS'lu kadınlar ve 3.Grup sağlıklı kontrol hastalarından oluşmaktadır. Hastaların tümünden adetlerinin 2-5. gün arasında kan tahlilleri istenmiştir. Alınan bu örneklerden hormonal, metabolik ve lipid parametreleri bakılmış ve ayrıca kan serumlarından oksidatif stres ile DNA hasarı varlığı değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda biyokimyasal androjen yüksekliğinin PKOS'lu kadınlarda oksidatif stres ve DNA hasarı üzerine etkisi ile metabolik parametreler ile ilişkisi incelenmiştir. Bulgular: Çalışmaya toplamda 178 hasta dahil edilmiştir. Rotterdam kriterlerine göre 112 PKOS hastası ve 66 kontrol hastası alınmıştır. PKOS hasta grubu androjen yüksekliği olan ve olmayan iki gruba ayrılmıştır. Gruplar arasında demografik özelliklerden VKİ en yüksek hiperandrojenemik PKOS grubunda bulunmuştur. Çalışma sonucunda hiperandrojenemik PKOS'lu grupta oksidatif stres hasarı, inflamatuvar marker ve DNA hasar değerleri artmış olarak bulunmuştur (p<0,05). Çalışmamızda androjen yüksekliği ile metabolik parametreler arasında ilişki saptanmamıştır. Sonuç: Çalışmamızda biyokimyasal hiperandrojenemik PKOS'lu hastalarda artmış oksidatif stres hasarı, kronik inflamasyon ve DNA hasarı tespit ettik. Nonadrojenik PKOS'lu kadınlar da sağlıklı grup ile karşılaşılaştırıldığında oksidatif stres, kronik inflamasyon ve DNA hasarının artmış olduğunu bulduk. Fakat androjen yüksekliği ile metabolik parametreler arasında anlamlı bir ilişki tespit edemedik. PKOS ile metabolik sendrom ve lipid profili arasında anlamlı bir fark izlenmemiştir. Anahtar kelimeler: PKOS, hiperandrojenemi, DNA hasarı, oksidatif hasar, kronik inflamasyon
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12645/38393
dc.language.isotr
dc.titlePolikistik over sendrom tanılı hastaların kan serum değerlerinde DNA hasarı ve oksidatif stresin değerlendirilmesi / Evaluation of DNA damage and oxidative stress in blood serum values of patients diagnosed with polycystic over syndrome
dc.typeThesis
dspace.entity.typePublication
local.thesis.programnameTıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
local.thesis.term2022
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
785021.pdf
Size:
1.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.14 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: