Publication:
DİRENÇLİ NÖBETLER VE KOGNİTİF YIKIM İLE SEYREDEN NADİR BİR METABOLİK-GENETİK NEDEN: SEREBRAL FOLİNİK ASİT EKSİKLİĞİ

No Thumbnail Available
Date
2022-05-29T00:00:00Z
Authors
Gezegen, Haşim
Süsgün, Seda
Kesim, Yeşim
Salman, Barış
Yücesan, Emrah
Khalilov, Dovlat
Şirin İnan, Nermin Görkem
Gökçay, Gülden Fatma
Baykal, Betül
Uğur İşeri, Sibel Aylin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Gezegen H., Süsgün S., Kesim Y., Salman B., Yücesan E., Khalilov D., Şirin İnan N. G. , Gökçay G. F. , Baykal B., Uğur İşeri S. A. , et al., -DİRENÇLİ NÖBETLER VE KOGNİTİF YIKIM İLE SEYREDEN NADİR BİR METABOLİK-GENETİK NEDEN: SEREBRAL FOLİNİK ASİT EKSİKLİĞİ-, 13. Ulusal Epilepsi Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2022, ss.100
Citation
Sustainable Development Goals