Publication:
B12 VİTAMİNİNİN SIÇANLARDA MORFİNLE OLUŞTURULMUŞ KOŞULLANDIRILMIŞ YER TERCİHİ TESTİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

dc.contributor.authorFaikoğlu, Gökhan
dc.contributor.authorSönmez, Haktan
dc.contributor.authorTodurga Seven, Zeynep Gizem
dc.contributor.authorFaikoğlu, Kübra
dc.contributor.authorÖzyazgan, Sibel
dc.contributor.authorYıllar, Dündar Okan
dc.contributor.authorAkkan, Ahmet Gökhan
dc.contributor.institutionauthorAKKAN, AHMET GÖKHAN
dc.date.accessioned2022-01-07T21:00:10Z
dc.date.available2022-01-07T21:00:10Z
dc.date.issued2021-11-04T00:00:00Z
dc.description.abstractAmaç: Morfin orta ve şiddetli ağrılar için en etkili analjeziklerden birisidir. Morfin suistimali ve bağımlılığı uluslararası bir sorundur. Bununla birlikte B12 vitaminin morfinin bağımlılık süreçleri üzerindeki rolünü araştıran az sayıda çalışma bulunmaktadır. Burada morfine bağlı koşullu yer tercihi testi (CPP) üzerinde B12 vitaminin etkilerinin ve olası mekanizmalarının araştırıldığı CPP modeli ilaçların ödüllendirici etkilerinin ölçülmesinde kullanılır. Sıçanlar siyah tarafı (grid) beyaz tarafa (mesh) tercih ettiği için -yanlı- CPP prosedürü çalışıldı. Biz bu çalışmada, B12 vitaminin morfinle koşullanmış yer tercihi testinde etkilerini araştırmayı ve olası mekanizmalarını incelemeyi amaçladık. Gereç-Yöntem: Deney habitasyon, ön koşullandırma, koşullandırma ve koşullandırma sonrası aşamalarını takip etti. Yetişkin erkek (250-300 g) Wistar albino sıçanlar rastgele 3 gruba ayrıldı (her grup için n = 8): kontrol (salin), morfin (10 mg/kg) ve B12 vitamini (2 mg/kg) ile morfin kombinasyon grubu. Salin, morfin (10 mg/kg) ve B12 vitamini ile morfin kombinasyonunun CPP etkisi değerlendirildi. Tüm ilaçlar ve salin sıçanlara intraperitoneal (ip) yolla enjekte edildi. Bulgular: Morfin (10 mg/kg) salin grubuna göre anlamlı düzeyde CPP üretti (p<0.0001). B12 vitamini morfine bağlı oluşan bu yer tercihini azalttı ancak bu istatiksel olarak anlamlı değildi. Sonuç: Sonuçlarımız, morfinin yer tercihi oluşturduğunu ve bu yer tercihinin B12 vitamini ile azalma potansiyeli olduğunu gösterdi. Bu veriler; farklı dozlarda B12 vitaminin bu prosedürde araştırılması gerektiğine ve B12 vitaminin morfin bağımlılığı tedavisi için yeni ve önemli bir alan olabileceğine işaret etmektedir. Anahtar Kelimeler: Morfin, B12 vitamini, CPP, Bağımlılık, Sıçan(lar)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12645/30052
dc.subjectUskur T., Taşdemir F. Ü. , Öztürk A., Sönmez H., Todurga Seven Z. G. , Faikoğlu G., Faikoğlu K., Özyazgan S., Yıllar D. O. , Akkan A. G. , -B12 VİTAMİNİNİN SIÇANLARDA MORFİNLE OLUŞTURULMUŞ KOŞULLANDIRILMIŞ YER TERCİHİ TESTİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ-, 26. ULUSAL ve 1. ULUSLARARASI FARMAKOLOJİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2021, cilt.1, sa.56, ss.56-57
dc.titleB12 VİTAMİNİNİN SIÇANLARDA MORFİNLE OLUŞTURULMUŞ KOŞULLANDIRILMIŞ YER TERCİHİ TESTİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
dc.typeConference Paper
dspace.entity.typePublication
local.avesis.idab0de6a9-a464-4804-b9ab-e632a9d5a404
local.publication.isinternational0
relation.isAuthorOfPublication3d01b102-caf1-4fba-a467-f358f2f6d3c7
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery3d01b102-caf1-4fba-a467-f358f2f6d3c7
Files