Publication:
Neutropenia Induced by Medications Used in Psychiatric Treatment: A Case Report

No Thumbnail Available
Date
2022-08-01T00:00:00Z
Authors
Mehmetaj, Liljana
Ugur, Yasin
Taslidere, Bahadır
Sonmez, Ertan
Cander, Basar
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Psikiyatrik ilaçların kullanımı sırasında kan parametrelerinde değişiklikler meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda hastanın genel durumu ve kan parametreleri yakından takip edilerek tedavi kesilir veya ilaç değiştirilir. Bu vaka raporunun amacı, antipsikotik ilaçlara bağlı nötropeni gibi yan etki olasılığına karşı uyanık olmak ve bu hastaların yönetimine dikkat çekmekti.
Description
Keywords
Citation
Mehmetaj L., Ugur Y., Taslidere B., Sonmez E., Cander B., -Neutropenia Induced by Medications Used in Psychiatric Treatment: A Case Report-, Eurasian Journal of Toxicology, cilt.4, sa.2, ss.57-58, 2022
Sustainable Development Goals