Publication:
Abdominal radyoloji

No Thumbnail Available
Date
2014-09-01T00:00:00Z
Authors
Sharıfov, Rasul
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Abdominal Radyoloji ile ilgili ülkemizdeki ilk geniş kapsamlı orijinal çalışma özelliğinde olan bu kitapta abdominal radyoloji 14 bölüm ve 268 alt başlıkta incelenmiştir.Konu başlıkları seçilirken en sık rastlanılan problemlerin tartışılması ve genel bir yaklaşım sağlanması amaçlanmıştır. Her bir başlık genel bilgiler, görüntüleme, ayırıcı tanı ve anahtar bilgiler alt başlığında zengin görsel destek ile okuyucuya aktarılmaya çalışılmıştır.Abdominal ve genitoüriner radyoloji ile ilgili tecrübe birikimine sahip akademisyenlerce ortaya konulan eserde yaklaşık 1700’ün üzerinde farklı resim okuyucuya sunulmuştur.Kitapın hedef kitlesi yalnızca radyoloji alanı ile sınırlı olmayıp abdomen ve genitoüriner alan ile ilgilenen genel cerrahi, iç hastalıkları, gastroenteroloji, üroloji, çocuk hastalıkları ve kadın hastalıkları gibi dalların da faydalanabileceği görsellikle bir sunum yapılmaya çalışılmıştır.
Description
Keywords
Citation
Sharıfov R., Dalak. , -Abdominal radyoloji-, Dr. Murat Acar,Dr. Ayşe Ahsen Bakan,Dr. Rasul Sharifov Dr. Fikret Balyemez, Editör, Dünya Yayınları, İstanbul, ss.295-322, 2014
Page Views

12

File Downloads

0

Sustainable Development Goals