Publication:
Kistik Fibrozisli Çocuklarda İnspiratuar Kas Eğitiminin Postural Stabilite, Solunum Fonksiyonları ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

No Thumbnail Available

Date

2019-04-10T00:00:00Z

Authors

Zeren, Melih
Çakır, Erkan
Gürses, Hülya Nilgün

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract

Description

Keywords

Zeren M., Çakır E., Gürses H. N. , -Kistik Fibrozisli Çocuklarda İnspiratuar Kas Eğitiminin Postural Stabilite, Solunum Fonksiyonları ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma-, Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2019, ss.150-151

Citation

Page Views

0

File Downloads

0

Sustainable Development Goals