Publication:
Kistik Fibrozisli Çocuklarda İnspiratuar Kas Eğitiminin Postural Stabilite, Solunum Fonksiyonları ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

No Thumbnail Available
Date
2019-04-10T00:00:00Z
Authors
Zeren, Melih
Çakır, Erkan
Gürses, Hülya Nilgün
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Sustainable Development Goals
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Zeren M., Çakır E., Gürses H. N. , -Kistik Fibrozisli Çocuklarda İnspiratuar Kas Eğitiminin Postural Stabilite, Solunum Fonksiyonları ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma-, Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2019, ss.150-151
Citation