Publication:
Gebelerde Farklı Trimesterlerde Görülebilen Problemlerin İncelenmesi

No Thumbnail Available
Date
2022-12-03
Authors
Yıldırım S.
Dursun Atılgan E.
Dicle Çelik H.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
AMAÇ: Çalışmamızda, gebelikte görülebilen bel ağrısı, üriner inkontinans, konstipasyon ve sistit gibi problemlerin farklı trimesterlerdeki görülme sıklığının incelenmesi amaçlanmaktadır.YÖNTEM: Gebelerin değerlendirilmesinde, bel ağrısı için Revize Oswestry Skalası, konstipasyon için Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği, üriner inkontinans için İnkontinans Şiddet Ölçeği ve sistit için İnterstisyel Sistit Semptom İndeksi kullanıldı.BULGULAR: Bel ağrısı; 1. trimesterdeki gebelerin %13,3’ünde şiddetli iken, 2. trimesterdeki gebelerin %7,3’ünde şiddetli olup 3. trimesterdaki gebelerin %16,9’unda şiddetlidir. Konstipasyon; 1. trimesterdeki gebelerin %86,7’sinde, 2. trimesterdeki gebelerin %87,8’inde ve 3.trimesterdeki gebelerin %86,4’ünde görülmektedir.Üriner inkontinans; 1. trimesterdeki gebelerin %13,3’ünde, 2. trimesterdeki gebelerin %56,1’inde ve 3.trimesterdeki gebelerin %45,8’inde görülmektedir.Sistit; 1. trimesterdeki gebelerin %46,7’sinde, 2. trimesterdeki gebelerin %43,9’unda ve 3.trimesterdeki gebelerin %57,6’sında görülmektedir. Fakat trimesterler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).SONUÇ: Gebeliğin tüm trimesterlerinde bel ağrısı, üriner inkontinans, konstipasyon ve sistit problemleri görülmekte olup, gebeliğin haftası ilerledikçe şikayetlerin görülme sıklığında artış olduğu bulunmuştur.
OBJECTIVE: In our study, it is aimed to examine the incidence of problems such as low back pain, urinary incontinence, constipation and cystitis that can be seen during pregnancy in different trimesters.METHODS: Revised Oswestry Scale for low back pain, Constipation Severity Scale for constipation, Incontinence Severity Scale for urinary incontinence, and Interstitial Cystitis Symptom Index for cystitis were used in the evaluation of pregnant women.RESULTS: Low back pain; while it is severe in 13.3% of the pregnants in the 1st trimester, it is severe in 7.3% of the pregnants in the 2nd trimester and severe in 16.9% of the pregnants in the 3rd trimester. Constipation; it is seen in 86.7% of the pregnants in the 1st trimester, 87.8% of the pregnants in the 2nd trimester and 86.4% of the pregnants in the 3rd trimester. Urinary incontinence; it is seen in 13.3% of the pregnants in the 1st trimester, 56.1% of the pregnants in the 2nd trimester and 45.8% of the pregnants in the 3rd trimester. Cystitis; it is seen in 46.7% of the pregnants in the 1st trimester, 43.9% of the pregnants in the 2nd trimester and 57.6% of the pregnants in the 3rd trimester. However, there was no statistically significant difference between trimesters (p>0.05).CONCLUSION: Low back pain, urinary incontinence, constipation and cystitis problems are seen in all trimesters of pregnancy, and it has been found that the frequency of complaints increases as the week of pregnancy progresses.
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Health Sciences, Physical therapy and rehabilitation, Klinik Tıp (MED), Klinik Tıp, REHABİLİTASYON, Clinical Medicine (MED), CLINICAL MEDICINE, REHABILITATION, Fizik Tedavi, Spor Terapisi ve Rehabilitasyon, Kayropraktik, Rehabilitasyon, Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation, Chiropractics, Rehabilitation
Citation
Yıldırım S., Dursun Atılgan E., Dicle Çelik H., \"Gebelerde Farklı Trimesterlerde Görülebilen Problemlerin İncelenmesi\", 1. Kadınlarda Sağlık ve Fizyoterapi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2022
Page Views

53

File Downloads

0

Sustainable Development Goals