Publication:
Kistik Fibrozisli Hastalarda Aminoglikozid Kullanımının İşitme Üzerine Etkileri

No Thumbnail Available
Date
2021-12-04T00:00:00Z
Authors
Yeğit, Cansı Yılmaz
Çakır, Erkan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Yeğit C. Y. , Çakır E., -Kistik Fibrozisli Hastalarda Aminoglikozid Kullanımının İşitme Üzerine Etkileri-, çocuk göğüs hastalıkları 5. kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Aralık 2021, ss.1
Citation
Sustainable Development Goals