Publication:
Olgu Sunumu: MoyaMoya Hastalığı ve Gebelik

No Thumbnail Available
Date
2023-03-05
Authors
Kılıc G.
Karataş A.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Moyamoya hastalığı (MMH), supraklinoid internal karotid arter ve Willis poligonundaki ana dallarının genellikle bilateral, idiopatik progresif ilerleyici darlığı veya tıkanması ve sonrasında kolleteral damarların gelişmesiyle karakterize, nadir görülen birserebrovasküler hastalıktır. Bu kollateral damarlar; görev yapmak üzere dilate olan ve bunun sonucunda anjiyografik olarak görünür hale gelen perforan arterlerdir. Beyinde bazal ganglia seviyesindeki bu anormal kollaterallerin anjiyografik dumansı görüntüsü Japonca’da \"havada dağılan duman\" anlamına gelen \"moyamoya\" deyimi ile tanımlanmaktadır. Hastalığın patogenezi hala net değildir. Hastaların %90’ı Japon’dur. Japonya’nın en sık pediatrik serebrovasküler hastalığıdır.
Description
Keywords
Tıp, Sağlık Bilimleri, Medicine, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Klinik Tıp, Clinical Medicine (MED), CLINICAL MEDICINE
Citation
Kılıc G., Karataş A., \"Olgu Sunumu: MoyaMoya Hastalığı ve Gebelik \", 17. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 5 - 08 Mart 2023, ss.68-69
Page Views

8

File Downloads

0

Sustainable Development Goals