Publication:
Eksizyon Sonrası Şilotoraks Gelişen Vagustan Köken Alan Bir Servikomediyastinal Sellüler Schwannoma

Date
2015-04-01T00:00:00Z
Authors
Ziyade, Sedat
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Ziyade S., -Eksizyon Sonrası Şilotoraks Gelişen Vagustan Köken Alan Bir Servikomediyastinal Sellüler Schwannoma -, Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi , Antalya, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2015, ss.177
Citation
Sustainable Development Goals