Publication:
Periferik Vestibülopatisi Olan Hastalarda Masseterik Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyel (mVEMP) Yanıtlarının Değerlendirilmesi

No Thumbnail Available
Date
2019-05-13T00:00:00Z
Authors
Başöz, Meliha
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Description
Keywords
Başöz M., -Periferik Vestibülopatisi Olan Hastalarda Masseterik Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyel (mVEMP) Yanıtlarının Değerlendirilmesi-, Ulusal Nöroloji, İstanbul, Türkiye, 01 Mayıs 2019, ss.10-15
Citation
Page Views

18

File Downloads

0

Sustainable Development Goals