Publication:
Altı Yaşında Çocukta Malign Tümörü Taklit eden ve Sağ Pnömonektomi Uygulanmış Bir Akciğer İnflamatuvar Psödotümör Olgusu.

Date
2019-04-26T00:00:00Z
Authors
Soysal, Ömer
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Soysal Ö., -Altı Yaşında Çocukta Malign Tümörü Taklit eden ve Sağ Pnömonektomi Uygulanmış Bir Akciğer İnflamatuvar Psödotümör Olgusu.-, 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi,, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.23
Citation
Sustainable Development Goals